Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 29 november 2020

  Nytt försök med regler om viltutfodring

  Länsstyrelserna ska få möjlighet att bestämma om tillfälliga utfodringsförbud, enligt ett nytt lagförslag.

  Regeringen vill begränsa utfodringen av vildsvin och annat vilt, genom att ge länsstyrelserna mandat att begränsa rätten att mata vilda djur i vissa fall.

  Nyligen skickades den 26-sidiga promemorian om förslaget ut på remiss och landade på bland annat LRF:s bord.

  – Det är bra att det kommer ett förslag i sig. Det är inte en dag för tidigt, säger Anders Wetterin, vilt- och jaktexpert på LRF.

   Anders Wetterin, vilt- och jaktexpert på LRF.
  Anders Wetterin, vilt- och jaktexpert på LRF. FOTO: Ann Lindén

  I förslaget beskrivs vildsvin som det stora problembarnet och att utfodring leder till stora viltstammar med fler trafikolyckor och skador på egendom.

  Samtidigt saknar jaktlagstiftningen bestämmelser om utfodring och inga myndigheter har i dag rätt att begränsa den.

  Men det vill regeringen alltså ändra på.

  Går förslaget igenom blir det fortsatt tillåtet att utfodra vilt på sin mark, men länsstyrelserna får rätt att besluta om lokala, tidsbegränsade förbud eller inskränkningar.

  – I grunden händer alltså inget förrän den dag då länsstyrelsen tar ett beslut att lokalt och för viss tid förbjuda eller villkora viltutfodringen. Typ: ni får fodra här men ni får inte använda sockerbetor till exempel, säger Anders Wetterin.

  LÄS OCKSÅ: Frustration om jaktförslag om vildsvin: ”inte rimligt”Frågan om viltutfodring har hamnat i riksdagens kammare tidigare. År 2016 röstades propositionen om ett allmänt förbud mot viltutfodring ned.

  Det nya förslaget är inte lika skarpt. Men länsstyrelserna föreslås få rätt att besluta om straffavgifter om reglerna inte följs. I sin tur ska alltid markägaren kunna överklaga länsstyrelsens beslut till förvaltningsrätten.

   Länsstyrelsen ska ha rätt att begränsa viltutfodring tillfälligt, men det blir inget förbud mot viltutfodring i förslaget.
  Länsstyrelsen ska ha rätt att begränsa viltutfodring tillfälligt, men det blir inget förbud mot viltutfodring i förslaget. FOTO: Cecilia Persson

  Begreppsförvirring råder

  Anders Wetterin understryker att LRF ännu inte har någon officiell uppfattning om regeringens förslag. Men LRF har tidigare velat att begreppet ”viltutfodring” får en tydligare innebörd.

  Det gäller även i detta förslag, annars kan lagen bli tandlös befarar Anders Wetterin:

  – Det är en brist i det här förslaget. Vad jag ser finns ingen definition av vad som räknas som viltutfodring, säger han och fortsätter:

  – I praktiken är detta ganska förvirrat ute bland människor. Det jag kallar utfodring kanske någon annan kallar för åtling. Det måste bli en tydlig definition av vad det innebär.

  Regeringen vill att den nya lagen ska börja gälla den 1 juli 2021, men först ska riksdagen få sista ordet.

  SE MER: ATL TV Bedrövade över vildsvinens framfart:

  Vad gäller lagförslaget?

  *Länsstyrelserna ska kunna besluta om enskilda förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn.

  *Syftet är att förebygga eller minska risken för trafikolyckor och allvarliga skador på egendom.

  *Beslut om utfodring ska avse ett visst begränsat område och gälla för en begränsad tid.

  * Åtling ska inte regleras i förslaget, eftersom det ses som ett bra verktyg för att lyckas med vildsvinsjakten. Detsamma gäller rätten att sätta ut saltstenar. Inte heller viltåkrar kommer att räknas som viltutfodring enligt förslaget.

  *Länsstyrelsen får göra tillsyn och har rätt att besluta om straffavgifter, eller viten, om förbuden inte följs.

  *Markägare har rätt att överklaga beslut om förbud mot och villkor för utfodring.

   Åtling ska fortfarande vara tillåtet, och även att sätta ut saltstenar eftersom det kan underlätta jakt, enligt prememorian.
  Åtling ska fortfarande vara tillåtet, och även att sätta ut saltstenar eftersom det kan underlätta jakt, enligt prememorian. FOTO: Cecilia Persson

  Kan bekostas med pengar från livsmedelsstrategin

  * Regeringen tror att länsstyrelsernas kostnader för att hantera viltutfodringen blir 3 miljoner kronor per år 2021–2025.

  * Detta kan finansieras inom ramen för förstärkningen av vildsvinspaketet i budgetpropositionen för 2021, som är en del av livsmedelsstrategin. Efter 2025 kommer kostnaderna ligga inom budgetramen hos länsstyrelserna, tror regeringen.

  * Att begränsa utfodringen av vilt kommer att leda till färre trafikolyckor och därför minskade kostnader för detta, tror regeringen.

  Källa: Promemorian Utfodring av vilt från Näringsdepartementet.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen