Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 juni

  Förslag om nya jakttider klart - förlängd jakt på dov och kronhjort

  Naturvårdsverkets förslag på ändrade jakttider får både tummen upp och ner. LRF är positiv till förslaget om allmän jakt på kronhjort - men Svenska Jägareförbundet tror att det kan leda till en kraftig ökning av stammen.

   I det nya förslaget föreslås allmän jakt på kronhjort.
  I det nya förslaget föreslås allmän jakt på kronhjort. FOTO: Mari Nälsén

  Det är en jätteutredning på nästan 300 sidor som Naturvårdsverket har lämnat till regeringen som ska fatta beslut i frågan.

  Ett av målen med översynen är att viltskadorna i jord- och skogsbruket ska minska. Och förlängda jakttider på en del klövvilt är besked som välkomnas av LRF.

  Organisationen har i fem år drivit ett förslag om allmän jakt på kronhjort, något som de får gehör för nu när Naturvårdsverket föreslår en lång allmän jakt på både hind och kalv.

  – Hela Markägarsverige vill ha allmän jakttid på hind och kalv på kronhjort. Här har Naturvårdsverket delvis svarat på ett bra sätt, säger Anders Wetterin, ansvarig för jakt- och viltfrågor på LRF.

   Anders Wetterin arbetar med jakt- och viltfrågor på LRF.
  Anders Wetterin arbetar med jakt- och viltfrågor på LRF. FOTO: Ann Lindén

  Svenska Jägareförbundet håller inte med.

  – Jag tror att man skjuter sig i foten tyvärr. Man får sämre kvalitet på stammen på det här sättet. När man har en tilldelning har man ett mål och ett beting och man samarbetar mer. Den globala trenden är att stammen exploderat i antal när man inför allmän jakt istället, säger Daniel Ligné, riksjaktskonsulent på förbundet.

  Skyddsjakt även i Skåne

  Naturvårdsverket ser även brister i den speciella kronhjortsförvaltningen som infördes i Skåne och även på Gotland 2018, som väckt skarp kritik från flera håll.

  Naturvårdsverket skriver att förutsättningarna att bedriva lantbruk måste vara desamma i hela landet. Myndigheten tycker att också lantbrukare i Skåne och Gotland ska få möjlighet till skyddsjakt på kronhjort, vilket de saknar nu.

  – Det har vi tjatat om i flera år. Det är en bra ändring. Skåne är dessutom ett av de län som har mest hjortskador, säger Anders Wetterin.

  Brunstuppehåll i norr får kritik

  När det gäller andra klövvilt är Anders Wetterin mestadels positiv till förslaget om den förlängda jakten på dovhjort.

  Som ATL tidigare har rapporterat orsakar viltet stora skador både i gröda och granskog. Nu föreslås det bli tillåtet att jaga både hind och kalv i mars.

  – Här vill vi inte gnälla, även om det finns saker som vi inte fick igenom. Vi föreslog att man skulle få jaga hind i september. Generellt sett så blir jakten mer effektiv om den börjar tidigare på säsongen, säger Anders Wetterin.

  Jakttiden förlängs också något för både älg och rådjur. I Norrland börjar älgjakten några dagar tidigare i det nya förslaget. Däremot skriver Naturvårdsverket att det så kallade brunstuppehållet i Norrland ska vara upp till länsstyrelserna att besluta om.

  – Brunstuppehållet är ett rött skynke för markägarna i norr. Man måste sluta jaga mitt i den perioden i september när folk vill och kan jaga. Hela markägarsidan har jobbat för att ta bort brunstuppehållet. Men länsstyrelsen ska ändå få bestämma över brunstperioden. Det är vi inte nöjda med.

  Även jakttiderna på änder och gäss förändras i naturvårdsverkets nya förslag, något som ATL skrivit om tidigare. Det ska bland annat bli lättare att få skyddsjaga sädgås i södra Sverige. Och grågäss som kommer i flock med minst fem individer får jagas vid fält med oskördad gröda.

   Naturvårdsverket föreslår att det blir lättare att få skyddsjaga grågäss.
  Naturvårdsverket föreslår att det blir lättare att få skyddsjaga grågäss. FOTO: Mostphotos

  Kan utredas vidare

  Nu är det upp till regeringen att ta ställning till de omfattande förändringarna i jaktlagstiftningen. Och det kan bli ännu en remissrunda.

  – Pratar du med en god byråkrat så är det nästan god förvaltningssed att remittera det igen. Men det blir konstigt i det här fallet tycker vi. Här har Naturvårdsverket gjort ett enormt arbete och haft en rikstäckande remissomgång. Nu får regeringen ta och bestämma sig tycker vi, avslutar Anders Wetterin.

  Här kan man läsa Naturvårdsverkets förslag.

  Några av förslagen i korthet:

  • Vildsvinsugga som åtföljs av kultingar är fortsatt fredad.

  • Vissa lättnader i skyddsjakt på skarv, trana, sångsvan och vissa gäss

  • Förlängd jakttid på gäss

  • Möjlighet för länsstyrelserna i norra delarna att besluta om brunstuppehåll för älgjakt.

  • Ett fast startdatum för älgjakt för de län som inleder jakten i september och ett för de andra länen.

  • Begränsning i skyddsjaktsmöjligheterna på älg i gröda

  • Förslag om allmän jakttid på kronhind

  • Förlängd rådjursjakt i februari på get och kid (som smygjakt)

  • Förlängd jakt på dovhjort

  Källa: Svenska Jägareförbundet, Naturvårdsverket.

  Relaterade artiklar

  Till toppen