Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 juni 2018

  SLU: Samla björken i dungar

  FSC:s krav om tio procent lövträd i skogen gör ingen nytta för markvegetationen i täta skogar, om stammarna är jämnt spridda i skogen, visar ny forskning.

  – Det här är dynamit, säger Göran Örlander, skogsstrateg på Södra.

   Per-Ola Hedvall, docent på SLU forskar på blandskog med gran och björk.
  Per-Ola Hedvall, docent på SLU forskar på blandskog med gran och björk. FOTO: Torbjörn Esping

  Historiskt har skogen i Sydsverige till stor del bestått av blandskogar med tall, björk och ek. I dagens grandominerade skogar är många arter som knyts till rika blandskogar hotade.

  Inslag av lövträd i barrdominerade skogar anses positivt för den biologiska mångfalden och FSC-standarden kräver en lövinblandning på tio procent i beståndet under hela omloppstiden.

  Men ny forskning av Per-Ola Hedwall på SLU i Alnarp visar att nyttan av tio procent björk i granskogen är närmast obefintlig i täta skogar. Är björkstammarna jämnt spridda i skogen blir det ändå så mörkt att inga kärlväxter klarar sig på marken.

  – Björkinblandningen spelar ingen roll, stort sett. Det är väldigt lite markvegetation vi får ut av den. Om man bara ska ha tio procent björk, så är det bättre att försöka gruppera den björken, än att blanda in den stamvis. Det är slutsatsen av den här studien, säger Per-Ola Hedwall.

  Forest Stewardship Council procentkrav ger lite

  FSC:s procentkrav på lövinblandning ger alltså ingen nytta om träden inte samlas. Därför vore det kanske lämpligare att ställa krav på lövandelen på gårdsnivå än på beståndsnivå.

  – Det är en väldig inriktning på beståndsnivå, att allting ska hända överallt. Men det kan innebära att man hugger en del av fina lövträd bara för att man lämnat klen björk på ett annat ställe, säger Per-Ola Hedwall.

  Södra har tittat på den typiska skogsgården på 50 hektar och sett att det på beståndsnivå visserligen kan pågå monokultur med gran, men att skogen på gårdsnivå är en blandskog.

  – I certifieringsprocesser är det dynamit det här. Det här är en viktig fråga, säger Göran Örlander på Södra.

  För fåglarna tycks det spela mindre roll var lövträden sparas. Arterna ökar även om det är glest mellan lövträden.

  – Har du bara lite björk, så behåll den ändå, för det är bra för fåglarna om inte annat, säger Per-Ola Hedwall.

  LÄS OCKSÅ: Skogens Nobelpris för forskning om näringsupptagLÄS OCKSÅ: SLU om nytt forskningsprojekt: ”Det här är ju framtiden”

  Relaterade artiklar

  Till toppen