Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 december 2017

  Forskare vill styra gässen för att minska skadorna

  Numer övervintrar grågässen som förr flyttade söderut över vintern. Gässen orsakar skador för miljontals kronor.

   Grågäss övervintrar allt oftare i södra Sverige.
  Grågäss övervintrar allt oftare i södra Sverige. FOTO: hsvrs

  Under de senaste 30- 40 åren har grågässens flyttbeteende förändrats radikalt. Tidigare flyttade de till södra Frankrike eller Spanien redan under september. Men nu är det många grågäss som knappt flyttar alls. Samtidigt har antalet grågäss och vitkindade gäss ökat dramatiskt de senaste 25 åren. I år beräknar man att över en halv miljon gäss har samlats under hösten i södra Sverige och allt fler gäss stannar för att övervintra. För varje år ökar skadorna som gässen orsakar lantbrukare.

  – Klimatförändringen och en ökad areal vintergröna grödor har gjort Skåne till ett bra övervintringsområde för gäss, säger Johan Månsson, docent i ekologi på SLU vid Grimsö forskningsstation. Det har nog aldrig funnits så mycket gäss i jordbrukslandskapet tidigare.

   Johan Elmberg, professor i zooekologi på Högskolan i Kristianstad, sätter en satellitsändare på en grågås.
  Johan Elmberg, professor i zooekologi på Högskolan i Kristianstad, sätter en satellitsändare på en grågås. FOTO: Privat

  Hitta nya metoder

  Tillsammans med Johan Elmberg, professor i zooekologi på Högskolan i Kristianstad har de fått 16 miljoner för att undersöka gässens rörelsemönster för att förhoppningsvis kunna styra gässen bort från åkermarken för att skadorna på grödorna ska minska.

  – I projektet studerar vi gässens ekologi, vilka fält de väljer och vilka grödor de föredrar under olika tider på året, berättar Johan Månsson. Vi kommer också att titta på hur man kan styra gässen och utvärdera de metoder som redan finns för att skrämma bort gässen, men vi ska även försöka hitta nya metoder.

  LÄS MER: Kraftig ökning av gässLÄS MER: Han vill stoppa gåsexplosionen

  Lockande åkrar ska avleda

  För att gässen inte ska återvända efter att de skrämts bort har avledningsåkrar börjat användas. Med den nya kunskapen om gässens rörelsemönster och födoval ska de båda forskarna titta på vilka grödor som fungerar bäst på dessa avledningsåkrar. Är det bäst att lämna oskördade fält över vintern eller är det bättre med vall? Och var i landskapet är den optimala placeringen?

  – Där det finns stora problem med gäss finns det samarbetsgrupper bestående av lantbrukare, jägare och naturvårdare som försöker hitta lämpliga åtgärder för att minska skadorna, säger Johan Elmberg. Ibland blir det konflikter mellan olika intressen. Vi ska inom projektet även försöka analysera varför dessa uppstår och hur de kan lindras.

   Johan Månsson, docent i ekologi på SLU Grimsö.
  Johan Månsson, docent i ekologi på SLU Grimsö. FOTO: okänd

  Rikta in sig på äggen

  I Kristianstad har samarbetsgruppen fått tillstånd att pricka ägg vid Oppmannasjön. Detta gör att bara ett ägg kläcks per bo. Ett tusental ägg har förstörts under de senaste åren och den häckande gåspopulationen har kunnat hållas någorlunda i schack.

  Den sista delen i projektet är att samla in data om flyttvägar, överlevnad och häckning med hjälp av sändarförsedda grågäss.

  – 65 gäss i Hälsingland, Närke och Skåne har fått sändare och vi ser nu att de skånska gässen hittills stannat kvar medan de mellansvenska redan flyttat ner i Europa, berättar Johan Elmberg.

  Denna information är tänkt att användas för gemensamma skötselplaner både nationellt och internationellt. Det gäller att jobba i stor skala för att både kunna skydda de hotade gåsarterna och för att komma till rätta med problemen som de talrika arterna ställer till med. I Nederländerna och Belgien är problemen störst där det betalas ut hundratals miljoner i skadestånd till odlare.

  LÄS MER: Skyddsjakt på vitkindad gås på ÖlandLÄS OCKSÅ: Maktlös mot gässens framfart VIDEO: Bråda dagar i gåsimperiet

   I hela Europa har flera olika sorters vilda gäss ökat i antal.
  I hela Europa har flera olika sorters vilda gäss ökat i antal. FOTO: Roland Levander/Mostphotos

  Vilda gäss

  På 1960- talet fanns 300 par grågäss i Sverige och i Skåne bara några enstaka par.

  Vid den senaste räkningen 2008 fanns det 41000 par grågäss. Den vitkindade gåsen som var en raritet för fågelskådare på 1970- talet har ökat ännu mer.

  Vitkindad gås är fredad enligt EU:s fågeldirektiv men skyddsjakt är tillåten för lantbrukare i Skåne mellan 21 aug och 15 nov. Länsstyrelsen ger tillstånd även efter denna tid.

  Skador i lantbruket

  Förra året betaldes 1,2 miljoner i skadeersättning för gåsskador till lantbrukare i Skåne.

  Enligt LRF är det långt ifrån alla lantbrukare som anmäler skador på sina åkrar vilket gör att mörkertalet på skador förmodligen är stort.

  Hotar biologiska mångfalden

  Det stora antalet gäss gör att hela ekosystem påverkas och enligt Länsstyrelsen i Skåne hotas den biologiska mångfalden på strandängar om gåsbetet blir för hårt. Vid Hammarsjön söder om Kristianstad misstänker man att det är gässen som orsakat att säven som tidigare dominerade vattenbrynen, nu helt är borta.

  Relaterade artiklar

  Till toppen