Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 26 juli

  Forskare: LRF borde satsa mer på bönders lönsamhet

  LRF fyller en viktig och enande funktion, men borde göra mer för att öka lantbrukares lönsamhet, tycker SLU-professorn Jerker Nilsson.

   ”LRF har genom rabatter lockat till sig människor som inte har något intresse för organisationens syfte. Detta fokus på fler är inte till gagn för aktiva bönder”, tycker Jerker Nilsson, professor SLU.
  ”LRF har genom rabatter lockat till sig människor som inte har något intresse för organisationens syfte. Detta fokus på fler är inte till gagn för aktiva bönder”, tycker Jerker Nilsson, professor SLU. FOTO: Hans Dahlgren

  LRF enar och samlar lantbrukare på ett bra sätt. Det menar Jerker Nilsson, professor i företagsekonomi på SLU med särskilt fokus på kooperativt företagande och marknadsföring.

  – Var och en kan inte framföra sina intressen på egen hand. Det blir effektivare om det sker inom LRF, säger han till ATL.

  Stefan Einarsson är inne på samma linje. Han är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och forskar om både ideella föreningar och kooperationer.

  – De har ett demokratiskt värde och skapar tillit och förståelse för gemensamma beslut, säger han.

  LÄS MER: Här är nya LRF-VD:ns största utmaningarLÄS MER: Grafik: LRF:s medlemsantal ökar sakta

   Stefan Einarsson (till vänster) är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och ser LRF:s tillträdande VD Anna Karin Hatts politiska bakgrund som en styrka. Jerker Nilsson är professor på SLU och tycker att LRF borde verka ännu mer för ökad lönsamhet i lantbruket.
  Stefan Einarsson (till vänster) är forskare på Handelshögskolan i Stockholm och ser LRF:s tillträdande VD Anna Karin Hatts politiska bakgrund som en styrka. Jerker Nilsson är professor på SLU och tycker att LRF borde verka ännu mer för ökad lönsamhet i lantbruket. FOTO: Privat

  Vill se fokus på aktiva bönder

  Jerker Nilsson ser dock inget självändamål med att öka LRF:s medlemsantal.

  – LRF har genom rabatter lockat till sig människor som inte har något intresse för organisationens syfte. Detta fokus på fler är inte till gagn för aktiva bönder.

  I stället bör man satsa mer på att påverka politiken i en riktning mot ökad lönsamhet i lantbruket, genom regellättnader, tycker han.

  – Om bönder tjänar pengar lägger de inte av, utan expanderar, men dagens många regelverk ger högre kostnader. Däremot kan LRF inte påverka lika mycket när det gäller att förbättra medlemmarnas intäktssida.

  Olika tankar om Hatt

  Han säger sig veta för lite om LRF:s tillträdande VD Anna Karin Hatt för att uttala sig om vilken riktning organisationen kan ta med henne vid rodret.

  Han ser det dock som problematiskt att hon har en bakgrund i Centerpartiet och som C-minister i den tidigare alliansregeringen. LRF förknippas fortfarande mycket med Centern, menar han, och rekryteringen av Hatt kan förstärka den bilden.

  – Jag tror att man på det viset kopplar bort många och att övriga partier har mindre benägenhet att lyssna på LRF, säger han.

  Men enligt Handelsforskaren Stefan Einarsson kan Hatts politiska bakgrund och kontakter snarare vare en styrka och viktig kompetens, då såväl riksdagen som EU är viktiga samtalspartners för LRF.

  Han ser LRF som en paraplyorganisation som sköter de gröna näringarnas ideologi och som lantbrukets intressepolitiska gren.

  – Så länge hon inte driver en tydligt centerpartistisk linje i VD-rollen ser jag inga problem med hennes bakgrund, säger Stefan Einarsson.

  Han tar Liberalernas tidigare partiledare Bengt Westerberg som exempel, som var ordförande för Röda Korset på 00-talet.

  – Det är svårt att hävda att han drev en folkpartistisk agenda, utan han fick jobbet för sin stora kompetens inom biståndsfrågor och internationella relationer.

  Trender i medlemsorganisationer

  Enligt Stefan Einarsson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, går det att urskilja några trender när medlemsorganisationer växer:

  • De tenderar att bli mer toppstyrda och rekrytera mindre från de egna leden och mer från annat håll exempelvis från näringslivet.

  • Enligt viss forskning leder det till ett ökat avstånd mellan ledning och medlemmar, där medlemmarna kan känna sig mindre delaktiga och engagerade. Det är därför viktigt att möta sina medlemmar i olika forum för att inte tappa kontakten med dem. Det kan vara allt från rundabordsamtal till konferenser och direkta hembesök. Man bör också hela tiden bjuda in och uppmuntra till engagemang på olika sätt.

  • En annan trend är att organisationer blir allt mer nischade för att möta den ökade individualiseringen i samhället. Få har i dag till exempel hela sitt engagemang i arbetarrörelsen. Även LRF berör individualiseringstrenden på sin sajt: ”Fler än någonsin vill engagera sig men arbetsformerna behöver vara individanpassade och självvalda. När individens personliga varumärke kan relatera till organisationen ökar engagemanget ytterligare.”

  • Medlemsorganisationer väljer också i högre grad än tidigare att fokusera på ett fåtal frågor för att öka sin mediala genomslagskraft. 50-talets nykterhetsrörelse verkade till exempel inte bara för nykterhet, utan även för fred och demokrati. Men sådana breda rörelser blir allt mer sällsynta.

  Källa: Stefan Einarsson, forskare på Handelshögskolan i Stockholm

  Relaterade artiklar

  Till toppen