Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 februari

  Forskare: ”Eko bygger för mycket på djurproduktion”

  Den ekologiska odlingen i Sverige behöver öka utan att lantbruksdjuren blir fler. Det anser forskare vid Lunds universitet i en ny studie. Men Ekologiska lantbrukarna menar att rapporten missar viktiga perspektiv.

   Stallgödseln räcker inte till i Sverige.
  Stallgödseln räcker inte till i Sverige. FOTO: Per-Olof Stoltz

  Stallgödseln som används i ekologisk odling räcker inte om de ekologiska arealerna ska bli större.

  Och om odlingen ska öka på ett hållbart sätt måste mer pengar satsas på att få fram andra gödslingsalternativ.

  De slutsatserna drar forskare i en ny studie gjord vid Agrifood Economics Centre vid Lunds Universitet.

  – Gröngödsling är vägen framåt, eller att använda andra restprodukter som inte är kopplade till djurhållning, säger forskaren Martin Nordin.

   ”Hela problemet med ekologisk odling är att den bygger så starkt på djurproduktion”, säger forskaren Martin Nordin. Han vill se fler alternativ för gröngödsling för att öka ekoarealen.
  ”Hela problemet med ekologisk odling är att den bygger så starkt på djurproduktion”, säger forskaren Martin Nordin. Han vill se fler alternativ för gröngödsling för att öka ekoarealen. FOTO: Lunds universitet

  Vill öka ekoarealen med färre djur

  Han tycker att klimathotet överskuggar allt positivt som de betande djuren medför:

  – Om vi ska öka den ekologiska arealen så måste det ske på annan väg än med fler djur, säger Martin Nordin.

  Det nationella målet är att 30 procent av åkermarken ska vara ekologiskt odlad. I dag är nivån nära 20 procent, men ökningen har avstannat och ekoarealerna minskade i fjol.

  En knäckfråga är hur ekoodlingen ska växa i slättbygderna i södra Sverige, vilket krävs om målen ska nås. Och då är transporter av stallgödsel inget bra alternativ, menar Martin Nordin. Bristen på stallgödsel växer dessutom.

  Organisationen Ekologiska lantbrukarna håller med om att det behövs mer gröngödsling i ekologiska odlingar, men att bekymret ofta handlar om att få ekonomi i sådan odling. En väg framåt skulle kunna vara om det kommande stödet till vallodling breddas:

  – Där tycker vi också att det ska finnas ett stöd för ettåriga gröngödslingsväxer och inte bara för treårig vall, säger talespersonen Ida Lind.

  Även växtförädlingen behöver öka, anser organisationen:

  – Det finns väldigt få sorter som är anpassade för ekologiska lantbrukares krav på kvävesnålhet. Det är en stor utmaning.

  Kritik: Missar lustgasen

  Martin Nordin tycker att förbudet mot mineralgödsling i ekologisk produktion är föråldrat. Skulle ett nytt ekologiskt program byggas i dag hade man resonerat annorlunda, tror han. Bland annat beroende på klimatutmaningarna:

  – Vi hade inte haft det här ”antingen eller”-tänket och förbjudit mineralgödsel i ekologisk odling, tror jag.

  Det håller inte Ekologiska lantbrukarna med om.

  – Grunden i ekologisk odling handlar om kretslopp och mineralgödsel är en del av ett brutet kretslopp. Skulle man tillåta mineralgödsel så skulle det gå åt fel håll. Vi vill ju se ett cirkulärt lantbruk, säger Ida Lind.

   Ida Lind vid Ekologiska lantbrukarna.
  Ida Lind vid Ekologiska lantbrukarna. FOTO: Ekologiska lantbrukarna

  Hon anser att den nya studien är alltför fokuserad på klimatutsläpp från lantbruksdjur och att den missar en annan stor källa till utsläpp: lustgas. Hon hänvisar till organisationens egen rapport om att svenska ekogårdar sparar in 600 000 ton koldioxidekvivalenter per år i Sverige, genom att inte använda mineralgödsel:

  – Lustgas står för 30 procent av utsläppen i svenskt lantbruk. Mängden lustgas har ökat radikalt sedan 1950-talet när man började med mineralgödsel, säger hon.

  LÄS OCKSÅ: Rapport – brokigare skara bönder 2040LÄS OCKSÅ: Fråga experten: Överskott på eko pressar lönsamheten

  FAKTA: Studien

  Är en delstudie i ett större projekt om hur den ekologiska odlingen ska öka i Sverige. Studien finansieras bland annat av statliga forskningsorganet Formas.

  Forskarna har använt statistik från Jordbruksregistret för att med hjälp av matematiska modeller räkna ut totala tillgången på stallgödsel och grödarealer och uppskatta lokala skillnader.

  Bland annat används måttet kvävebalans, som beskriver om en gård har tillräckligt med kväve i stallgödsel för gårdens grödor eller om man måste tillsätta annan gödsel.

  Enligt uträkningen har enbart 8,7 procent av Sveriges gårdar en positiv kvävebalans. Underskottet har också vuxit de senaste åren.

  Här är studien.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen