Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 juni 2000

  Forskare dömer ut barrskog i Skåne

  Barrskogsodling i Skåne är inte hållbar i ett längre perspektiv eftersom jordarna urlakas, hävdar forskarrapport. Försurningen av barrskogsjordar i södra Sverige fortsätter att öka, enligt provtagningar som Växtekologiska avdelningen på Lunds universitet gjort.

  Avdelningen har gjort undersökningar 1988,
  1993 och 1999.  Den senaste mätningen visar att näringsobalansen
  i jorden ökar och att det beror på försurning
  från luften vilket urlakar näringsämnena ur jorden.
  Samtidigt ökar nedfallet av kväve vilket ger högre
  tillväxt för granen. Sammantaget växer alltså
  träden mer med mindre näringsämnen att stödja
  tillväxten. Framför allt är det fosfor och kalium
  som saknas. Det leder till att trädens motståndskraft
  mot naturlig stress som svamp, insekter, frost och torka minskar.
  Skånska granbestånd visar i dag både försämrad
  vitalitet och produktivitet. Bland annat kan den försämrade
  hälsostatusen leda till att träden knäcks lättare
  i storm. Kväveöverskottet gör också att rotsystemet
  inte behöver utvecklas fullt ut vilket gör att träden
  förankras sämre i marken.  Forskarnas slutsats är att gran inte bör odlas i
  Skåne eftersom det inte är en långsiktigt hållbar
  produktion. Därtill gör näringsurlakningen att
  vattendragen förorenas.  Man bör också upphöra med att ta bort näringsrika
  avverkningsrester utan kompensation för näringsförlusterna.
  En hållbar strategi är att ersätta granskogen
  med löv- eller blandskogar, menar forskarna.

  Per Österman

  Relaterade artiklar

  Till toppen