Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 november 2018

  Mejeriets VD om rekordåret: Slimmat – men mer mjölk

  Falköpings mejeri fortsätter att växa på en starkare mejerimarknad. Senaste årsredovisningen visar på nytt försäljningsrekord, något som räckt till både höjt avräkningspris, ökade investeringar och ett stärkt resultat på sista raden.

  – Vi har två starka bokslut nu och har vänt den negativa trend vi hade tidigare. Det är oerhört viktigt, säger VD Anders Segerström.

   Anders Segerström är sedan april 2016 ny tillförordnad VD för Falköpings Mejeri.
  Anders Segerström är sedan april 2016 ny tillförordnad VD för Falköpings Mejeri. FOTO: Göran Berglund

  Även mängden mjölk slår rekord i Falköpingskoncernen, som sedan köpet av Grådö för ett par år sedan har blivit Sveriges tredje största mejeriförening sett till just mjölkinvägning. Drygt 215 miljoner kilo mjölk kom från medlemmar och kontraktsleverantörer och ytterligare 30-40 miljoner kilo från andra mejerier, enligt bokslutet från det brutna räkenskapsåret 2017-2018.

  Vill betala fyra kronor litern

  I samband med Gefleortens fusion med Arla i fjol tillkom ytterligare mjölkbönder. Frågan är om de gjorde en bra affär. Efter några rejäla sänkningar i början av året har Arla successivt skruvat upp sitt mjölkpris och betalar i november ett aconto-pris på drygt 3 kronor och 57 öre per kilo för konventionell mjölk. Falköping aviserade nyligen också en höjning, men berättade inte från vilken nivå den skedde.

  – Vi är ju inte så jätteöppna med vårt mjölkpris, men om man tittar på snittpriset både i landet och för oss så ligger väl snittbetalningen för oss någonstans 50-60 öre mer jämfört med föregående bokslut, säger VD Anders Segerström till ATL.

  – Sen kan man alltid diskutera om vi har betalat ett bra eller dåligt avräkningspris. Jag konstaterar att det är bättre och att det stiger. Sen önskar man ju att man hade kunnat betala lite till, så att man kommer över fyrakronorsspärren.

  Så ni betalar strax under fyra kronor nu då?

  – Vi ligger väl någonstans mellan 3,50 kronor och 4 kronor, säger Anders Segerström.

  Nya medlemmar

  Från och med 2020 kommer både nya och gamla leverantörer till Grådö att kunna bli fullvärdiga medlemmar i Falköpings mejeri, ett beslut som den nye ordförande, 35-årige Claes Arnesson, framhåller i sin bokslutskommentar. Enligt VD Anders Segerström innebär det ingen skillnad i betalning för mjölken, som redan nu är samma för alla. Däremot får de nya medlemmarna betala medlemsinsatser, ett innehav som för övrigt föreslås avkasta två procent ränta för det senaste räkenskapsåret.

  Intäkterna landande under räkenskapsåret på 1,4 miljarder kronor, en ökning med 12 procent jämfört med samma period ifjol. Efter att mjölken till medlemmarna var betald landande rörelseresultatet på 26 miljoner kronor, att jämföra med 24 miljoner kronor under 2016/2017. Investeringarna ökade också från 10 miljoner kronor till 31 miljoner kronor, vilket ger en investeringsnivå på drygt 2 procent.

  Ökade kostnader

  Samtidigt ökade både externa kostnader och personalkostnader. Falköping framhåller gärna hur få anställda de är i förhållande i till den invägda mjölken. 122 anställda på 215 miljoner kilo mjölk ger ett snitt 0,57. Motsvarande siffra för jämnstora Norrmejerier är till exempel 2,67 (549 anställda på 206 miljoner kilo mjölk).

  Å andra sidan är Norrmejeriers förädlingsvärde större. Enligt senaste årsredovisningen drog de in närmare 1,9 miljarder, vilket ger en intäkt per kilo mjölk på mer än nio kronor. Motsvarande siffra för Falköping är 6,5 kronor per kilo mjölk.

  I produktkatalogen återfinns inte heller lika starka varumärken som Norrmejeriers Gainomax eller Västerbottenost, utan mer anonyma spelare som Biskopsost och Svecia. Fokus i övrigt ligger på färskvaror, industrileveranser och mjölkpulver – priskänsliga segment som lätt åker med vid en nedgång på världsmarknaden.

  – Vi hoppas att det håller i sig nu så att bönderna klarar vintern med foder och så och vi inte får några kraftiga prisfall på världsmarknaden, säger Anders Segerström.

  Falköpings mejeri

  Ägs av 166 lantbrukare, varav 139 är aktiva mjölkbönder. I koncernen ingår Grådö mejeri AV, Västgöta Lagerterminal AB, AB Västgöta Mjölkförädling och Svenska Mejerier AB.

  Under senaste verksamhetsåret har det fattats beslut om att mjölbönderna som levererar på kontrakt till Grådö ska kunna bli medlemmar i Falköping från och med 2020.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen