Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 oktober 2019

  Försäljningen av antibiotika fortsätter minska

  Sverige, Norge, Island och Finland bäst i Europa när det gäller låg försäljning av antibiotika. I Sverige förklaras den låga siffran av ett starkt förebyggande arbete.

   Enligt SVA ska siffrorna i EMA:s rapport tolkas med försiktighet då måttet är ”trubbigt”.
  Enligt SVA ska siffrorna i EMA:s rapport tolkas med försiktighet då måttet är ”trubbigt”. FOTO: Per Groth

  2017 minskade försäljningen av antibiotika till djur i flera europeiska länder, visar en rapport från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. I Tyskland och Nederländerna har försäljningen av antibiotika minskat med 60 procent sedan 2011 och totalt har försäljningen under samma tid minskat med 32 procent för de 25 länder som deltagit i EU-övervakningen.

  Lägst är försäljningen av antibiotika i Island, Norge, Finland och Sverige. Enligt SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, beror Sveriges låga siffror på att man här under lång tid fokuserat på ett förebyggande arbete.

   Sveriges stapel är markerad blå i diagrammet.
  Sveriges stapel är markerad blå i diagrammet. FOTO: SVA

  Trubbigt mått

  Men enligt SVA ska siffrorna i EMA:s rapport tolkas med försiktighet då måttet är ”trubbigt”. Det beror på att den sålda mängden antibiotika redovisas som milligram antibiotika per populationskorrektionsenhet, PKU. Det är en enhet som motsvarar ungefär den totala levandevikten av djur i ett land, uttryckt i kilo.

  För Sveriges räkning har SVA och Jordbruksverket har bidragit med uppgifter och underlag till EMA:s rapport.

  Relaterade artiklar

  Till toppen