Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 april 2017

  Försäljning av bred antibiotika till djur minskar

  Statistik från Jordbruksverket visar att försäljningen av bredspektrumantibiotika som används till djur fortsätter att minska.

   Ny statistik om läkemedel till djur visar att försäljningen av bredspektrumantibiotika, som slår mot många bakterietyper, minskade 2016.
  Ny statistik om läkemedel till djur visar att försäljningen av bredspektrumantibiotika, som slår mot många bakterietyper, minskade 2016. FOTO: Ann Lindén

  Jordbruksverket redovisar statistik för försäljning av läkemedel till djur och kan konstatera att försäljningen av smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel ökade under 2016.

  Ökningen är inte självklart kopplad till kravet på att smågrisar numera ska bedövas när de kastreras.

  – Vi har inte gjort någon konsekvensanalys av hur läkemedlen används eftersom det inte ingår i uppdraget. Vi sammanställer och bearbetar statistik över försäljningen av läkemedel. Vi kan se att försäljningen av antiinflammatoriska medel som används till sällskapsdjur som hund och katt ökar och vi tror att medvetenheten om betydelsen av smärtlindring och inflammationshämning i behandlingen av djur har ökat de senaste åren, säger Kinfe Girma på avdelningen för djurskydd och hälsa vid Jordbruksverket, till ATL.

  Mindre bredspektrumantibiotika

  Statistiken för 2016 visar också att användningen av bredspektrumantibiotika som slår mot många sorter av bakterier, minskar. Antibiotikaresistenta bakterier är ett ökande internationellt problem. Sedan 2013 har Jordbruksverket begränsat användningen av vissa antibiotika till djur, det gäller främst antibiotika som är kritiskt viktig för att behandla sjuka människor.

  – Att försäljningen av kritiskt viktiga antibiotika minskar är mycket positivt och indikerar en hög följsamhet till föreskrifter och riktlinjer om antibiotikaanvändning och bidrar till fortsatt gott resistensläge, säger Kinfe Girma.

  Försäljningen minskar

  Försäljningssiffrorna visar att den totala försäljningen av antibiotika till djur har minskat under perioden 2007 till 2016, från 17,3 ton till 10,6 ton.

  Under 2015 och 2016 noteras en liten ökning, men Jordbruksverket utesluter inte att den kan bero på redovisningstekniska skäl. Det är främst smalspektrumantibiotika, penicilliner som slår mot enstaka bakterietyper, som har ökat lite.

  Relaterade artiklar

  Till toppen