Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 5 augusti 2017

  Förorenat vatten väcker frågor hos LRF

  De höga halterna av växtskyddsmedel i grundvattentäkter i Skåne bekymrar Marianne Andersson, ordförande för LRF Skåne.

   Marianne Andersson, ordförande för LRF Skåne, tycker att det är bekymmersamt att grundvattnet innehåller höga halter växtskyddsmedel.
  Marianne Andersson, ordförande för LRF Skåne, tycker att det är bekymmersamt att grundvattnet innehåller höga halter växtskyddsmedel. FOTO: LRF Skåne

  – Det här är inte bra. Det ska inte finnas i vårt grundvatten. Men nästa fråga blir varför det hamnar i vårt vatten ändå. Lantbrukarna blir duktigare och duktigare, men lik förbannat hamnar det i vårt vatten, säger Marianne Andersson.

  Det växtskyddsmedel som förekommer oftast i grundvattentäkterna är bentazon. Det används för att bekämpa ogräs. Utöver det förekommer växtskyddsmedel som användes för många år sedan och som är förbjudna i dag. De finns kvar i grundvattnet än i dag. Hur lång tid det tar för föroreningar att nå ner till grundvattentäkter beror på markens beskaffenhet.

  Dubbelbottnad information

  I länsstyrelsens undersökning framkommer att föroreningarna på flera håll är lika hög som vid den förra undersökningen som ägde rum 2007-2010. Samtidigt har halterna av växtskyddsmedel sjunkit i tio av de 27 grundvattentäkter som undersökts.

  – Det är ett tecken på hur duktig kåren är. I det här finns en dubbelbottnad information. Föroreningarna är fortfarande höga, men samtidigt sjunker de, betonar hon.

  Restriktioner och regler

  I dag kringgärdas användningen av växtskyddsmedel av tydliga restriktioner och regler. Det förs bok över vilka växtskyddsmedel som används. Man noterar vilken dag och vid vilket klockslag de används och vilken vind som blåser när de används.

  – Om vi ska göra en bekämpning av bladlöss tittar vi på en begränsad yta. Understiger koncentrationen en viss nivå så får vi inte gå ut och bespruta. Det är inte alltid det är ekonomiskt lönt att gå ut och göra bekämpningar. Vi åker inte ut för att det är kul.

  Arbetar hårt

  Bland lantbrukets rådgivare arbetar man dessutom hårt med att förklara hur lantbrukarna ska göra och tänka, betonar Marianne Andersson.

  Samtidigt undrar hon hur människor tänkte förr när det gäller Totex, som användes för att få bort ogräs runt dagvattenbrunnar.

  LÄS MER: Lägre halter bekämpningsmedel i vattenLÄS MER: Mängden bekämpningsmedel påverkar spridningLÄS MER: Förbjudna ogräsmedel i vattnetLÄS MER: Drar upp tempot i jakten på grundvattenLÄS MER: Lantbruket står för en bråkdel av vattenförbrukningenLÄS MER: Dyrare vatten ska säkra tillgången

  Relaterade artiklar

  Till toppen