Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 28 juli

  Föreläggande utfärdat mot lantbrukare

  Länsstyrelsen i Jönköpings län har utfärdat ett föreläggande mot en lantbrukare.

  Man kräver nu att en rad förbättringar görs i hanteringen av och miljön kring gårdens nötboskap.

   Länsstyrelsen har besökt gården flera gånger och konstaterat brister i djurhållningen. Eftersom flera brister återkommit och nya tillkommit fattade man nu beslut om föreläggande. Obs: Gården på bilden har inget med texten att göra.
  Länsstyrelsen har besökt gården flera gånger och konstaterat brister i djurhållningen. Eftersom flera brister återkommit och nya tillkommit fattade man nu beslut om föreläggande. Obs: Gården på bilden har inget med texten att göra. FOTO: Istock

  I beslutet om föreläggande enligt djurskyddslagen kräver länsstyrelsen bland annat att boskapen ska tittas till minst en gång om dagen och att unga kvigor ska hållas separerade från handjur för att förhindra för tidig betäckning.

  Flera anmälningar och kontroller

  Länsstyrelsen genomförde under våren en kontroll av djurhållningen på gården till följd av en anmälan.

  Vid kontrollen påvisades brister gällande bland annat gödselförorenade djur, avsaknad av torra och rena liggytor och avsaknad av sjuk- och kalvningsboxar.

  Detta är en i raden av kontroller länsstyrelsen gjort på gården med början 2016. Även vid de tidigare besöken konstaterade man brister i djurhållningen. Eftersom flera brister återkommit och nya tillkommit fattade man nu beslut om föreläggande.

  Brister i grundläggande djurskötsel

  Enligt föreläggandet ska lantbrukaren också åtgärda skaderisker som till exempel trasig inredning och vassa föremål, hålla boskapen tillfredsställande ren och hålla djuren i utrymmen med tillgång till dagsljusinsläpp i tillräcklig omfattning.

  Lantbrukaren ska också se till att samtliga djur är i normalhull.

  Länsstyrelsen skriver att föreläggandet ska gälla med omedelbar verkan även om det överklagas eftersom ”det är fråga om förhållanden som är av väsentlig betydelse ur djurskyddssynpunkt och som avser grundläggande djurskötsel”.

  Relaterade artiklar

  Till toppen