Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 juni

  Förebygg lagringssjukdomar redan i fält

  Sjukdomar i lagrade partier morötter kan bli en kostsam historia. Forskaren reder ut vad du kan göra för att motverka stora förluster.

  Som morotsodlare är jag orolig för lagringssjukdomar, kan jag på något sätt veta före skörd om mina morötter kommer att drabbas?

  I ett nyligen avslutat forskningsprojekt, finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning, har en prognosmodell utvecklats för att kunna förutse vilka partier av morötter som kommer att drabbas. Huvudsökande var Mariann Wikström från Agro Plantarum och vi vände oss till henne för att reda ut vad de kom fram till. Hon svarade såhär:

  Morötter kan drabbas av många olika sjukdomar under lagringen och flera av dem kan ge stora förluster. Vid lagring under halm är det framförallt bomullsmögel och så kallad cavity spot som ger problem. Vid kyllagring, som är vanligast i Sverige just nu, är Acrothecium-röta den absolut vanligaste sjukdomen och den som orsakar mest bortsortering. Acrothecium-röta har de senaste tolv åren funnits i större eller mindre mängd i alla kyllagrade partier som undersökts. Angreppen visar sig som små bruna eller svarta ytliga prickar, vilka senare utvecklas till större mörka fläckar. I senare stadier blir fläckarna djupare och morötterna kan bli helt förstörda och osäljbara.

  Andelen säljbara morötter från lagrade partier har varierat mellan 5 och 90 procent och bortsorteringen är oftast mycket stor, vilket naturligtvis blir mycket kostsamt. Smittan sker i fält men angreppen på moroten visar sig först under lagring och därför har det tidigare inte gått att förutse vilka partier som kommer att angripas. Hur stora angreppen av Acrothecium-röta blir beror på många olika faktorer, bland annat på mängden mekaniska skador och hur många dagar morötterna står i fältet. Svåra mekaniska skador och lång tid i marken innebär en mycket högre risk för angrepp.

  Morötter lagras normalt sett i temperaturer så nära 0 grader Celsius som möjligt och prognosmodellen baseras på att angreppen av Acrothecium-röta utvecklas snabbare i högre temperaturer. Lagringstemperaturer mellan 4 och 20 grader Celsius har testats och ju högre temperatur som används desto snabbare kan angreppen förutses. Problemet med höga lagringstemperaturer är att de gynnar andra sjukdomar också, till exempel bomullsmögel, vilka kan göra det svårt att bedöma Acrothecium-rötan.

  Prognosmodellen kan användas på två olika sätt. Antingen kan morötter till ett lagringsprov skördas för hand innan fältet skördas eller så kan maskinskördade morötter användas. Eftersom Acrothecium förekommer väldigt ojämnt i fälten är det viktigt att ta ett prov som representerar hela fältet. Morötterna lagras sen i förhöjd temperatur och temperatursumman räknas samman. Våra resultat visade att i morötter skördade för hand kunde vi efter cirka 900 daggrader detektera närmare 90 procent av morotspartierna i förväg där angreppen senare har blivit stora och morötterna osäljbara. För maskinskördade morötter (som har mer mekaniska skador) krävdes det bara cirka 400 daggrader för att i förväg detektera i stort sett 100 procent av partierna där Acrothecium-rötan blev allvarlig efter lagring.

  Mattias Norrby

  Forskningschef, Stiftelsen Lantbruksforskning

  Ställ din fråga till våra experter!

  ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

  Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

  Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

  Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu

  Relaterade artiklar

  Till toppen