Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 11 december 2017

  Bin står mot betor denna vecka

  I veckan kan EU besluta om ett förbud av användning av neonikotinoider utanför växthus. Svenska betodlare bävar.

   Betor står mot bin. I veckan förväntas EU ta ställning till om neonikotinoider ska få användas utanför växthus.
  Betor står mot bin. I veckan förväntas EU ta ställning till om neonikotinoider ska få användas utanför växthus.

  Ett förbud mot all användning av neonikotinoider utanför växthus kommer allt närmare. EU-kommissionens förslag är uppe till diskussion och eventuell omröstning i ansvarig kommitté på tisdag och onsdag i denna vecka.

  – För svenska betodlare skulle det betyda större odlingsosäkerhet, sannolikt sänkta skördar och betydligt fler besprutningar med bredverkande insekticider efter uppkomst, säger Anders Lindkvist, generalsekreterare i Betodlarna.

  Enligt organisationens egna beräkningar skulle ett förbud av användning av utsäde betat med neonikotinoider innebära en skördeförlust på i genomsnitt 10 procent. Det finns i dag inga jämförbara växtskyddsalternativ som är verksamma både under och över jord, enligt Anders Lindkvist.

   Ett förbud mot neonikotinoider skulle betyda större odlingsosäkerhet för svenska betodlare, menar Anders Lindkvist.
  Ett förbud mot neonikotinoider skulle betyda större odlingsosäkerhet för svenska betodlare, menar Anders Lindkvist. FOTO: Marie Henningsson

  LÄS OCKSÅ: Flerårskontrakt kan bli fälla för odlare

  Även potatisodlare använder neonikotinoider, men de har fler alternativ, säger Lisa Andræ, verksamhetsansvarig på Potatisodlarna.

  – Vi klarar potatisodling utan betning med neonikotinoider, men vi får risk för kvalitetsförsämringar.

  Förbudet är tänkt att bromsa minskningen av bin i Europa. Sedan 2013 är neonikotinoiderna klotianidin, imidakloprid och tiametoxam förbjudet att använda i grödor som är attraktiva för bin, som raps. Sedan den begränsningen infördes har forskning visat att ämnena även är skadliga för andra pollinerare och att användning på grödor som inte är lockande för bin, som sockerbetor och potatis, ändå kan ge negativa effekter på insekter.

   Om potatisodlarna inte får beta utsädet med neonikotinoider finns risk för kvalitetsförsämringar, menar Lisa Andræ.
  Om potatisodlarna inte får beta utsädet med neonikotinoider finns risk för kvalitetsförsämringar, menar Lisa Andræ. FOTO: Göran Berglund

  Både Betodlarna och Potatisodlarna tror att den totala miljöeffekten blir sämre av ett förbud, då det enligt dem leder till fler besprutningar med ämnen med bredare verkan.

  Sveriges position inte klar

  För ett avgörande beslut om neonikotinoiderna krävs en kvalificerad majoritet i den ansvariga kommittén. EU-kommissionen kan välja att skjuta upp omröstningen om det ser ut som att det inte finns stöd för dess förslag. Hålls det en omröstning och det inte blir någon kvalificerad majoritet går frågan vidare till en omprövningskommitté. Blir det oavgjort även där kan EU-kommissionen avgöra.

  Det var vad som hände när beslutet om ett förbud för användning i blommande grödor fattades för fyra år sedan. Då tillhörde Sverige de länder som röstade för begränsningarna. Hur Sverige ställer sig i dag är inte klart.

  – Vi är i en gemensam beredningsfas, säger Jerker Forssell, kansliråd på Miljödepartementet.

  LÄS MER: Sverige stödjer förbud av neonikotinoider

  Hur snabbt frågan kommer att avgöras är svårt att säga. De föreslagna ändringar är ett resultat av vad som kommit fram om ämnenas påverkan på pollinerare, och fattas inget beslut gäller rådande regler.

  Neonikotinoider och bin

  Neonikotinoider fungerar genom att de angriper insekters centrala nervsystem. En rad studier har visat att ämnena har ansenlig påverkan på tambin och bisamhällen, och på vilda pollinerare som humlor och vildbin. Användning av betat utsäde kan ha negativ effekt även om grödan aldrig blommar, då vissa insekter lever i jorden.

  Relaterade artiklar

  Till toppen