Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 mars 2018

  Förbättrat resultat för LRF

  LRF-koncernen förbättrade resultatet och gick 576 miljoner kronor plus under 2017. Tacka finansverksamheten och dotterbolagen för det.

  FOTO: Ann Lindén

  Koncernchefen Anders Källström är tillfreds med resultatet och oroas inte av att medlemmarna och pengarna från dem blir färre.

  – Nu har vi en medlemsavgiftsmodell som innebär stabila intäkter, och en relation mellan intäkterna och de direkta kostnaderna för medlemskapet där ingen medlemsgrupp subventionerar någon annan, säger han.

  Medlemsantalet ligger i dag på knappt 140 000 medlemmar och har minskat något under 2017. Tappet bland företagarmedlemmarna är 0,1 procent medan personmedlemmarna minskat med 1 procent. Anders Källström tror att medlemsantalet, som minskat sedan avgiftsmodellen förändrades 2015, nu kan börja växa igen, men då med fokus på dem som äger eller brukar jord och skog.

  Många tankar kring tillväxt

  Affärsverksamheten i de sex dotterbolagen är ett annat glädjeämne i bokslutet. För första gången på flera år är det positiva siffror över hela linjen. För två av de mindre och nyare bolagen, Macklean och Bygruppen är det första gången med vinst.

  – Det finns väldigt många spännande tillväxttankar i bolagen och en styrfart i affärskoncernen som jag är stolt över, säger Anders Källström.

  Stabilt resultat

  LRF Konsult, det största dotterbolaget, levererar för tredje året i rad ett resultat över 60 miljoner kronor.

  – Det är ett stabilt resultat och ett företag som står sig gott. Men med en resa framåt som är utmanande och med behov av investeringar. Det är också en bransch i konsolidering där stordriftsfördelarna är väldigt tydliga när det gäller digital utveckling.

  LRF Media, som har haft en ryckig resultatutveckling under 2015 och 2016 till följd av neddragningar och försäljningar, redovisar ett resultat på 22,5 miljoner kronor.

  – Bolaget har genomgått en jätteförändring på några år. Vi förlorade pengar för 3-4 år sedan, men totalt sett har Media bidragit med 170 miljoner kronor under de senaste tio åren. Nu är man tillbaka på banan och tar position av egen kraft.

  Stark lokal närvaro

  Anders Källström ser LRF Medias köp av plattformen Ehandel.se som ett bra exempel på tillväxtmöjligheter i en tid när affärsmönstren förändras och det digitala vinner mark.

  – Jag upplever att det finns en väldig kraft i affärsutvecklingen inom LRF Media samtidigt som man vårdar de viktigaste varumärkena Land, ATL och Lantmannen

  Ett finansnetto i halvmiljardklassen sänker inte heller koncernchefens humör:

  – Vi har återigen har slagit jämförbara index när det gäller den finansiella avkastningen, som ligger på cirka elva procent. Det är ett väldigt gott resultat.

  Kostnadsutvecklingen i koncernen tycker Anders Källström att han har kontroll på. Personalkostnaderna tenderar att öka, men det balanseras med effektiviseringar.

  – Vi har dock fortfarande en väldigt stark regional närvaro.

  Finns det något i bokslutet som inte är tillräckligt bra?

  – Att leverera medlemsnytta är en grannlaga uppgift där vi ständigt möter nya frågor och aldrig blir färdiga. Under 2017 hände många bra saker. Nu finns det anledning att lyfta fram ett positivt bokslut och medarbetarna som har skapat det, säger Anders Källström.

  Anmärkning: ATL hade inte tillgång till det kompletta bokslutet när intervjun med Anders Källström gjordes.

  LÄS OCKSÅ: LRF Mjölk halverasLÄS OCKSÅ: LRF satsar 3,75 miljoner i fiskproduktionLÄS OCKSÅ: LRF växlar strategi för att klara växande pensionsskuldLÄS OCKSÅ: LRF Media köper E-handelsbolag

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen