Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 juni

  Ny fodertjänst ska spara tid och pengar

  Växa Sverige och den danska appbaserade fodringstjänsten Cowconnect har tagit fram en ny fodertjänst för det dagliga arbetet på gården. Tanken är att den ska spara tid och pengar åt nötproducenter, och samtidigt vara ett hjälpmedel för att kvalitetssäkra och följa fodereffektiviteten.

  FOTO: Cowconnect

  Den digitala världen kliver allt mer in i stallar och lagårdar, och det är också via digital överföring av data från en smart mobiltelefon, surfplatta eller dator som den här tjänsten fungerar. Genom dataubyte mellan Cowconnects utrustning och Växas recepttjänst för foder, ”Indivdram”, kan rådgivaren skapa ett foderrecept, skicka över det till Cowconnect, kvalitetssäkra fodergivan och genom att fånga datan igen i Individram utvärdera fodergivans påverkan på produktionen.

  Tre gårdar har redan fått prova Cowconnect med kopplingen till Indivdram.

  Vi börjar nu analysera de resultat testgårdarna har och vi kommer nu under sommaren att kunna börja följa hur fodereffektiviteten ser ut, det vill säga vilka effekter vi kan se att olika fodergivor har på produktionen. På så sätt kommer vi sannolikt att kunna optimera foderstaterna för olika djurgrupper, maximera utbytet och minska foderkostnaderna ytterligare”, säger Hans Lindberg, foderspecialist Växa Sverige, enligt ett pressmeddelande.

  Förhoppningen är att tjänsten ska vara så pass användarvänlig att användarna också faktiskt använder den i praktiken. En fördel med systemet från Cowconnect är att deras utrusning kan kopplas till fodervagnar från alla tillverkare.

  Den nya tjänsten kommer att presenteras på Borgeby och Brunnby, där experter från såväl Cowconnect som Växa Sverige kommer att finnas på plats.

  Relaterade artiklar

  Till toppen