Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 juli 2018

  Nationella pengar till torkdrabbade bönder

  Nu förbereder regeringen krispaketet för de lantbrukare som drabbats av torkan.

  – Foderbristen är den akuta situationen vi måste lösa nu, säger Sven-Erik Bucht till ATL.

  FOTO: SÖREN ANDERSSON

  Beskedet om ett krispaket kom på söndagen. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) hade däremot inga detaljer att delge om krispaketet, annat än att det handlar om nationella pengar ur statsbudgeten.

  Vilken storlek det är på krispaketet är för tidigt att säga enligt Bucht. Det beror på hur läget fortsätter att utvecklas:

  – Att säga en siffra idag är svårt. Det beror på hur djup krisen blir och det beror i sin tur på hur det går med nederbörden, betet och tredjeskörden. Men blir det ingen tredjeskörd så har vi en total kris, säger Sven-Erik Bucht.

  Under sommaren ska nu regelverket ses över med målet att betala ut de nya stöden så snart det är möjligt.

  – Lantbrukarna behöver få möjlighet att stärka likviditeten. Foderbristen innebär ökade kostnader när priserna på både foder och transporter stiger. Det är vår bedömning att bönderna inte kan klara det här själva.

  Foderbristen mest akut

  Det är inte bara djurhållarna som är hårt pressade efter den långvariga torkan. Detsamma gäller spannmålsodlarna där prognoser nu talar om stora skördeminskningar.

  – Foderbristen är den akuta situationen vi måste lösa nu. Att det börjar ske en massutslaktning av djur, det är ett läge vi inte vill komma i. Det skulle slå ut stora delar av vårt djurbestånd och att bygga upp ett sådant på nytt tar tid. Därför är det centralt att det finns tillgång på foder. Sedan får vi se hur situationen fortsätter att utvecklas, säger Sven-Erik Bucht.

  Möte med Hogan

  På söndagseftermiddagen lämnade Bucht Sverige för ett möte med EU:s jordbruksministerråd i Bryssel. Dessutom möter han EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan.

  – I överläggningarna med Phil Hogan kommer jag bland annat ta upp möjligheten tidigarelägga utbetalning av stöd.

  I dag finns möjligheten att betala ut 75 procent i förtid. Sverige vill nu diskutera en höjning till 85 procent.

  – Det handlar också om att kunna stärka likviditeten, säger Sven-Erik Bucht.

  LÄS OCKSÅ: ”Utropa undantagstillstånd”LÄS OCKSÅ: ”Måste komma hem från EU med besked”

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen