Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 maj 1999

  Foderantibiotika kan ge resistens hos människor

  Ät inte kött från djur som fått foderantibiotika! Då kan du löpa ökad risk att drabbas av antibiotikaresistenta bakteriestammar i tarmen enligt en brittisk studie.

  I många år har man fruktat att antibiotika som ges till lantbrukets djur kan leda till antibiotikaresistens som sedan kan överföras till människor när de äter köttet. En aktuell brittisk studie ger nu stöd åt teorin.
  Forskarna inom Infectious Diseases Research Group vid universitetet i Manchester slår fast att det visat sig fullt möjligt att antibiotikarester i kött ökar risken för uppkomsten av antibiotikaresistenta bakteriestammar i tarmen hos människor.

  Jämför köttätare och vegetarianer
  Slutsatsen bygger på en jämförelse mellan engelska vegetarianer och köttätare. För att ta reda på om människor som äter kött kan råka ut för multiresistenta stammar av E coli-bakterier, undersöktes avföring från 33 vegetarianer (varav sex veganer) och 38 köttätare. E coli kunde isoleras i proven från merparten av försökspersonerna, men en högre andel köttätare än vegetarianer bar på stammar som var resistenta mot fem eller fler antibiotikum, alltså de fruktade multiresistenta stammar som läkare länge varnat för. Testerna avsåg bland annat okänslighet mot ampicillin, tetracyklin och streptomycin.

  Även från mjölk
  Däremot fann man inga säkra skillnader mellan vegetarianer och köttätare vad gäller stammar resistenta mot ett fåtal antibiotikum. Tetracyklin och ampenicillin används flitigt till mjölkkor i England, och det kan förklara varför resistens mot just dessa antibiotikum påvisades hos vegetarianer som dricker mjölk.
  Den brittiska studien ger nytt bränsle åt debatten kring faran med att blanda antibiotika i fodret till friska djur. Att tarmfloran kan bli resistent mot antibiotika som används för att behandla infektioner hos människan är en utveckling som oroar.

  Christina Bruun

  Relaterade artiklar

  Till toppen