Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 juni 2018

  Flera frågetecken kvar trots ja till dispens

  Beskedet om dispenser för att skörda träda välkomnas. Samtidigt växer frågorna om vad som gäller för lantbrukare som har marker inom kompensationsområdena, som inte omfattas av skördedispensen som meddelades i onsdags.

   Länsstyrelsen kan inte göra mer för lantbrukare i kompensationsområden just nu, enligt Petter Steen vid lantbruksenheten vid Länsstyrelsen i Sörmland. – Vi kan hjälpa till med undantag för skyddzoner och vi kan hjälpa till att ta bort hinder för tilläggsutfodring i betesmarker.
  Länsstyrelsen kan inte göra mer för lantbrukare i kompensationsområden just nu, enligt Petter Steen vid lantbruksenheten vid Länsstyrelsen i Sörmland. – Vi kan hjälpa till med undantag för skyddzoner och vi kan hjälpa till att ta bort hinder för tilläggsutfodring i betesmarker.

  Beskedet om att lantbrukare redan nu får skörda träda utanför kompensationsområden samt på ekologiska fokusarealer tas emot med öppna armar.

  Men det kvarstår flera frågetecken. Många undrar vad som gäller för arealer inom kompensationsområdet, som inte omfattas av det generella undantaget som Jordbruksverket meddelade i går.

  Kompensationsområden finns i hög utsträckning i norra Sverige och i skogsmellanbygder. Områden som det finns relativt många mjölkproducenter i, och där behovet av beten och foder är stort.

  Upp till länsstyrelserna

  I Sörmland är exempelvis hälften av arealerna kompensationsområden.

  – En del tycker att det är orättvist. Den ena får och den andra får inte dispens, säger Petter Steen vid lantbruksenheten vid Länsstyrelsen i Sörmland.

  Jordbruksverket hänvisar till länsstyrelserna när det gäller skyddzoner och mark inom kompensationsområden. ”Länsstyrelsen har möjlighet att minska eller ta bort avdrag vid extrema fall, så som vid torka.”, skriver Jordbruksverket i pressmeddelandet.

  Men länsstyrelsen kan inte göra mer för lantbrukare i kompensationsområden just nu, enligt Petter Steen.

  – Vi kan hjälpa till med undantag för skyddzoner och vi kan hjälpa till att ta bort hinder för tilläggsutfodring i betesmarker.

  ”Prata med grannen”

  – Det här visar vilket komplicerat regelverk det är, säger han.

  Vad ska lantbrukare göra som har mark i kompensationsområden?

  – I alla fall i Sörmland ska de prata med grannen utanför kompensationsområdet och be att få skördas deras träda. Kommunicera med grannar och se om det finns vall eller träda att få skörda och gör upp om betalning, säger Petter Steen.

  Jordbruksverket medger själv att en del av informationen som gått ut om dispenserna behöver förtydligas.

  – Vi har fått en del frågor om vad som gäller i kompensationsområdet. Vi kommer att gå ut med mer information om det, säger Marie Törnqvist vid Jordbruksverket.

  Oklart hur mycket arealer som frigörs

  LRF hade gärna sett en generell dispens för fler arealer, som mark inom kompensationsområden och skyddzoner – arealer som alltså inte omfattas av det nya undantaget.

  – Man kan inte få allt, vi är nöjda, men det blir knöligare för bönder i kompensationsstödsområden, säger Lars-Erik Lundkvist, näringslivsexpert på LRF.

  Hur mycket areal som frigörs genom det generella undantaget är oklart. Varje år anmäls ungefär 150 000 hektar till träda, en mindre del av det kan skördas redan nu tack vare Jordbruksverkets besked, enligt Lars-Erik Lundkvist.

  – Men allt som förstärker läget nu är bra.

  Fler åtgärder

  Samtidigt fortsätter Jordbruksverket att föra dialog med EU-kommissionen. Exakt vilka fler lättnader som Sverige vill se vill inte Jordbruksverket gå in på.

  – Vi diskuterar fler åtgärder som är möjliga. Vi fortsätter att visa meteorologiska data och olika vallprognoser för Sverige för EU-kommissionen, säger Marie Törnquist.

  – Jag tror att diskussionerna med EU-kommissionen handlar om kompensationsområden, säger Petter Steen.

  LÄS OCKSÅ: Bönder skapar digital beteskedjaLÄS OCKSÅ: Jordbruksverket ger dispens för att skörda träda

  Till toppen