Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 18 september

  Flera förändringar för lantbruket i höstbudgeten

  Miljarder till bredbandsutbyggnad och ändrat stöd för installering av solceller finns bland förslagen i höstbudgeten.

   Hur mycket som läggs totalt på bredband i höstbudgeten är ännu oklart.
  Hur mycket som läggs totalt på bredband i höstbudgeten är ännu oklart. FOTO: Hans Dahlgren

  I numera vanlig ordning flyter en strid ström av budgetnyheter ut från departement och partihögkvarter veckan innan höstbudgeten får sin officiella presentation. Bland veckans förhandsbesked finns till exempel 1,4 miljarder kronor nästa år för att få bredband utbyggt i hela landet. Det gäller den typ av stöd som Post- och telestyrelsen förvaltar.

  Hur mycket, om något, av landsbygdsprogrammet som ska användas för bredbandsutbyggnad framgår inte av pressmeddelandet från regeringskansliet. Det har under den sjuåriga programperiod som tar slut i år bidragit med runt 4,45 miljarder till bredbandsutbyggnad i områden där det inte finns tillräckliga kommersiella incitament för det. Jordbruksverket har föreslagit att bredbandsstöden ska lyftas ur landsbygdsprogrammet.

  Avdrag för solceller

  Regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna föreslår också flera ändringar för skatter. De vill avskaffa nedsättningen av energiskatten på uppvärmningsbränsle för bland annat yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksproduktion. En första sänkning av skattenedsättningen från 70 till 35 procent föreslås den första juli 2021, med fullständigt avskaffande den första januari 2022. Lantbruket har sparat 30 miljoner kronor om året på nedsättningen.

  Till skattenyheterna hör även ett förslag om ett nytt avdrag för privatpersoner som installerar grön teknik, som solceller. Skattereduktionen, som ska fungera som ett rutavdrag som får effekt direkt på fakturan, är tänkt att ersätta det rådande systemet med ett sökbart stöd för 20 procent av kostnaderna. Avdraget föreslås vara 15 procent för solceller, med ett tak på 50 000 kronor per person och år. Förändringen föreslås börja gälla den första januari 2021.

  Mer till omarrondering

  Det utdragna projektet med omarrondering i Dalarna tillförs mer medel enligt höstbudgetens förslag. Det årliga anslaget höjs från fyra till 14 miljoner nästa år, och till 24 miljoner från och med 2022, enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet. Skogsstyrelsen och Jordbruksverket föreslås få tre miljoner för att titta på vilka kriterier och metoder som krävs för att bedöma vilka marker som passar bäst för åtgärder som leder till kolsänkor, eller minskade utsläpp, i skog och mark.

  Landsbygdens vägnät föreslås prioriteras i 500 miljoner som ska avsättas för underhåll de närmaste tre åren. Hur det förhåller sig till nuvarande budget framgår inte av pressmeddelandet från Infrastrukturdepartementet.

  Hela budgeten för 2021 offentliggörs på måndag morgon.

  Tidigare aviserade budgetnyheter

  Högre anslag till Jordbruksverket och länsstyrelserna för stödadministration

  Ett nationellt skogsskadecentrum inrättas på SLU

  Förändringar i Bonus-malus

  Mer pengar till skydd och skötsel av mark

  ”Gröna jobb” förlängs

  Gratis trikintest

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen