Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 februari 2018

  Flera dagars kontroll utan förvarning

  Den danska Lantbruksstyrelsen ändrar metoden för oanmälda stickprov hos ekologiska producenter. Flerdagskontroller kan nu ske oanmält.

  FOTO: Mostphotos

  Man drar ned det totala antalet kontroller från tio till fem procent, men väljer i gengäld att göra fem procent av de obligatoriska årliga kontrollerna oanmälda hos ekologiska lantbrukare.

  Antalet oanmälda besök förblir oförändrat, men det enskilda oanmälda besöket kan nu bli mycket mer omfattande.

  En fullständig årskontroll av ekologisk produktion kan, beroende på verksamhetens storlek, ta flera dagar att genomföra. Därför behöver man som lantbrukare kunna planera verksamheten i god tid för besöket.

  Begränsat

  Tidigare har de oanmälda kontrollerna varit förhållandevis snabbt avklarade, då de fokuserat kring ett avgränsat område inom verksamheten. Nu ska en full årskontroll kunna genomföras oanmält, vilket kan bli en komplicerad historia för lantbrukarna.

  – Vi är glada för kontrollen, och också för de oanmälda stickproverna, eftersom det håller oss på tårna. De oanmälda stickproverna bidrar till att säkra god djurvälfärd och styrker den ekologiska trovärdigheten. Men det kan bli riktigt tröttsamt om de fullständiga årliga kontrollbesöken ska genomföras utan varsel, säger Hans Erik Jørgensen, ordförande för ekologisektionen hos branschorganisationen Landbrug & Fødevarer i ett pressmeddelande.

  – Enligt min erfarenhet tar den årliga ekologikontrollen minst en arbetsdag, och den dagen har vi självklart planerat in när det gäller arbetet och med våra medarbetare. Det går ju åt en person till kontrollen, och det finns arbete som vi inte kan planera in alls den dagen. Vi ska naturligtvis alltid ha ordning på verksamheten och vara beredda på att ta emot kontrollbesök, men med denna nya praxis, riskerar både bönder och kontrollanter att få en onödigt dålig start på besöket. Det önskar vi inte, säger han.

  Kan delas upp

  Branschorganisationen vill nu att Lantbruksstyrelsen backar på ändringen, och fortsätter med begränsade kontroller som går att göra på några timmar vid oanmälda besök. De menar att de kortare fokuserade besöken visat sig ha en mycket gynnsam effekt.

  Man har dock fått indikationer på att Lantbruksstyrelsen har uppmärksammat att man kan vara tvungen att dela upp kontrollen så att lantbrukaren får möjlighet att ta fram det material som ska visas upp.

  – Vi vill nu följa upp hur det fungerar med de nya kontrollbesöken och säkra att man tar hänsyn till hur det oanmälda besöket påverkar lantbrukarens planering och kontrollen i stort. Vi är alla intresserade av att säkra ”Det goda kontrollbesöket”, något som ju Lantbrukssyrelsen också har som mål, säger Kirsten Lund Jensen, ekologichef hos Landbrug & Fødevarer i pressmeddelandet.

  Relaterade artiklar

  Till toppen