Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 mars

  De tror på ökning av svenskodlade tomater

  Elleholms tomatodling är Sveriges näst största – med nästan sex hektar växthus. Här odlas varje år cirka 2 700 ton tomater.

  – Om tio år kommer vi att ha fem stora odlare i landet, säger ägaren Thomas Lilja.

   Under tomatsäsongen skördas cirka 200 000-300 000 tomater dagligen.
  Under tomatsäsongen skördas cirka 200 000-300 000 tomater dagligen. FOTO: Martin Jakobsson

  Odlingen är belägen i Elleholm utanför Mörrum precis vid Mörrumsån. Växthuset från 1980-talet har byggts ut i omgångar och är nu nära 60 000 kvadratmeter. Det motsvarar tio fotbollsplaner.

  Thomas och Carola Lilja tog över verksamheten 2007. Under tomatsäsongen skördas cirka 200 000-300 000 tomater dagligen.

  I Sverige konsumeras 120 000 ton tomater per år men bara 15 000 ton odlas i Sverige. Det innebär att bara ungefär en av tio har skördats i Sverige.

  – Den svenska tomatodlingen är alldeles för liten. En import på 89 procent är inte bra. Huvudorsaken är den höga etableringskostnaden. Det kostar mycket att skaffa mark och sätta upp ett växthus, säger Thomas Lilja.

  Han påpekar att Sverige har Europas lägsta självförsörjningsgrad på livsmedel och konstaterar att producentledet måste bli mera lönsamt för att branschen ska kunna utvecklas.

  – Vi har lönsamhet i bolaget även om vi skulle vilja ha lite mer för att kunna investera.

   – Det finns en stor efterfrågan på ursprung. Lokalproducerat är en starkare trend än miljömärkt, säger Thomas och Carola Lilja som driver Elleholms tomatodling i Mörrum.
  – Det finns en stor efterfrågan på ursprung. Lokalproducerat är en starkare trend än miljömärkt, säger Thomas och Carola Lilja som driver Elleholms tomatodling i Mörrum. FOTO: Privat

  Under de 12 år som Thomas och Carola Lilja drivit Elleholms tomatodling har konsumentpriserna ökat, men inte producentpriserna.

  – Investeringsviljan är ganska bra ändå. Landets tomatodlare har investerat mycket i miljöförbättrande åtgärder. Vi använder till exempel restvärme från Södra Cell i Mörrum.

  Skett en strukturomvandling

  Svenska tomater har stor konkurrens från billigare länder, som Holland. Där har det skett en strukturomvandling som inneburit att mellanstora odlare slagits ut till förmån för stora företag med en odlingsyta på mer än hundra hektar och bara ett fåtal sorter i odling.

  – Även vi i Sverige går mot färre och färre aktörer. Om tio år har vi bara fem stora aktörer i landet. Men de svenska odlarna kommer att ha en större andel av marknaden – det är jag helt övertygad om.

  Thomas Lilja känner också att det blåser medvind för svensk tomatodling.

  – Det finns en stor efterfrågan på ursprung. Lokalproducerat är en starkare trend än miljömärkt och tomater är en produkt som många tycker om. Över 90 procent av konsumenterna köper tomater.

  För ungefär 1,5 år sedan blev det offentligt att Elleholms tomatodling planerar att bygga ut sitt växthus och mer än fördubbla sin odlingsareal, men en del grannar har motsatt sig idén.

  – Nu är vi inne i en detaljplaneprocess, som kommer vara klar om ett halvår. Men vi kommer bygga ut – frågan är bara när, säger Thomas Lilja.

  Elleholms tomatodling

  Antal anställda: 29

  Omsättning: 30, 9 miljoner

  Vinst: 2, 1 miljoner

  216 svenska tomatodlare

  Antalet företag som bedriver tomatodling i Sverige är 216 stycken. Tio procent av företagen står för 90 procent av de odlade tomaterna.

  Landets största tomatodling finns i Trelleborg och ägs av det danska företaget Alfred Pedersen & Son.

  Det totala värdet i odlarledet var 200 miljoner kronor under 2017. Det var en liten minskning från 2016 då värdet var uppe i 207 miljoner.

  Jämfört med 2014 var antalet tomatodlare i princip oförändrat, medan växthusytan för tomatodling ökade med 9 procent. Under 2017 var den ytan totalt 401 295 kvadratmeter. På en dryg fjärdedel odlades ”specialtomater”.

  Källa: Trädgårdsproduktion 2017 och Trädgårdsundersökningen 2017, Jordbruksverket

  Relaterade artiklar

  Till toppen