Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 april 2017

  Fler poliser och ny kameralagstiftning

  Regeringens satsning på 10 000 fler poliser ska även komma landsbygden till del. Men inrikesminister Anders Ygeman är även tydlig med att han vill se ny lagstiftning för att komma till rätta med dieselstölderna.

  FOTO: David Larsson

  Stölder har blivit ett återkommande problem för många företag inom de gröna näringarna. Den senaste tiden har ATL skrivit om omfattande stölder av maskiner, växtskyddsmedel och nu även betutsäde.

  Inrikesminister Anders Ygeman ser allvarligt på utvecklingen, och flaggar för att regeringen planerar flera åtgärder för att komma till rätta med brottsligheten.

  – Jag tror vi måste göra mer mot stöldligor som drar runt på landsbygden. Vi har ju infört id-krav på färjor vilket ju i södra Sverige har minskat, jag tror det är nere på 20 procents minskning på inbrotten. Jag tror att vi behöver göra mer i den delen. Vi behöver göra mer inom det som man kallar brottssamordning inom polisen, det vill säga man kan följa brottslighet över landet och bryta upp de här ligorna.

  Ny lagstiftning

  Men Anders Ygeman ser också att det kan behövas åtgärder för att snabba upp responsen när en maskin blir stulen, så att man med hjälp av gps-spårning snabbt kan gripa personer.

  Dessutom ser han behov av ny lagstiftning för att underlätta övervakning av dieseltankar, något som ofta är svårt i dag.

  – Jag tror att vi måste kunna använda kameraövervakning i större del för att förebygga dieselstölder på landsbygden. Min förhoppning är att kameralagsutredningen ska komma med ett sånt förslag när de lägger sitt betänkande här i vår.

  Hur skulle en sådan lagstiftning kunna se ut?

  – Det är i dag oklart om man får använda kameraövervakning för dieselbehållare på landsbygd och i skog, och jag hoppas att man klarar ut det.

  Fler poliser

  Nyligen flaggade regeringen för en satsning som ska ge 10 000 fler poliser och två nya lärosäten för polisutbildning. Satsningen har kritiserats för att vara orealistisk eftersom polisen brottas med stora pensionsavgångar och avhopp.

  Samtidigt visar ATL:s granskningar att polisen ofta saknar resurser för att nysta upp stöldligorna, eftersom mycket utredningstid läggs på att lösa allvarliga brott i storstadsområdena. Men enligt Anders Ygeman är målet att polissatsningen även ska komma landsbygden till del.

  – Ja självklart, vi måste öka tryggheten i hela landet.

  – Målet är att vi ska bli 10 000 fler polisanställda fram till 2024, säger Anders Ygeman.

  Relaterade artiklar

  Till toppen