Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 juni

  Stora planer för De Lavals försöksgård

  De Laval vill bygga ut Hamra gård i Tumba. Målet är att få mer än dubbelt så många mjölkkor som i dag.

   Gården vill öka antalet mjölkande kor från 260 till 550 stycken.
  Gården vill öka antalet mjölkande kor från 260 till 550 stycken. FOTO: De Laval

  Det behövs fler mjölkkor på gården för att Hamra gård ”även i fortsättningen kunna vara De Lavals försöksgård”, skriver företaget i sin ansökan till länsstyrelsen.

  I siffror betyder det att gården vill öka antalet mjölkande kor från 260 till 550, och öka antalet djurenheter till motsvarande 814 stycken.

  Orsaken är bland annat att det behövs fler mjölkningar på forskningsgården för att kunna testa mjukvaran och utveckla systemen på bästa sätt. Dessutom vill de få en bättre visningsladugård för kunder och gäster.

  – Hamra gård är hjärtat för oss, vår forskning och utveckling finns här och så har vi många internationella besök, säger Lars Johansson, kommunikationschef på De Laval till ATL.

   ”Vi investerar i automatiskt mjölkning och i vår senaste teknologi när det gäller VMS”, säger Lars Johansson, kommunikationschef på De Laval.
  ”Vi investerar i automatiskt mjölkning och i vår senaste teknologi när det gäller VMS”, säger Lars Johansson, kommunikationschef på De Laval. FOTO: DeLaval

  Planen är att bygga ett nytt VMS-stall (robotstall) för mjölkkor med en egen avdelning för sinkor, kalvningsboxar och småkalvsavdelning. Företaget behöver också bygga nytt stall för kalvar och rekryteringsdjur och rusta upp visningsladugården. Flera av de nuvarande stallarna börjar bli slitna och behöver förnyas.

  Byggt ut växtodlingen

  Som ATL tidigare berättat ökade Hamra gård sin vallareal med en tredjedel i fjol. Gården har en längre tid velat bygga ut verksamheten.

  – Drömmen har funnits ända sedan Gustaf de Lavals dagar. Hur fortsätter man att bedriva en mjölkproduktion som är modern och motsvarar de önskemål som finns? Det jobbar vi hela tiden med, säger Lars Johansson som dock är tydlig med att det ännu inte fattats några beslut.

  Bolaget har lämnat in en ansökan med miljökonsekvensbeskrivning till länsstyrelsen och berörda myndigheter har fått möjlighet att yttra sig. Förslaget har också varit ute på samråd för de som bor i närheten i Tumba.

  Hittills har det bara varit positiva reaktioner från de boende, enligt Lars Johansson.

  – Närmiljön är viktig för oss och när vi har kosläpp och öppet hus kommer många besökare. Det finns en delaktighet från närboende. Eftersom gården har funnits i över 135 år så har den en etablerad plats på orten.

   Även visningsladugården ska rustas upp om alla planer går som tänkt.
  Även visningsladugården ska rustas upp om alla planer går som tänkt. FOTO: David Larsson

  Steg för steg

  De nya byggnaderna ska byggas på den östra delen av stallområdet. Allt ska ske stegvis och med egen rekrytering. Mjölkkorna på Hamra gård producerar i snitt 12 500 kilo mjölk ECM per ko och år och avelsarbetet är en del av forskningen.

  – Mjölkproduktionen står på egna ben och den drivs som en kommersiell gård. Vi investerar i automatisk mjölkning och i vår senaste teknologi när det gäller VMS, säger Lars Johansson. …

  När väntas beslutet fattas?

  – Det vet vi inte i dagsläget. Men vi har förberett oss så långt som det är möjligt.

  Hamra Gård

  Köptes 1894 av den koncern som sedermera blev De Laval. Gården har i dag drygt 250 mjölkkor i tre ladugårdar med bås respektive lösdrift. Gården används som center för forskning, test och utveckling av De Lavals produkter. Hamra gård drivs också som en egen mjölkgård.

  De Laval Hamra Gård AB är ett helägt dotterbolag till De Laval Holdning BV (Nederländerna) som i sin tur ägs av De Laval Holding AB med säte i Tumba.

  Gården brukar 1 054 hektar och har 24 ha ogödslat naturbete.

  Källa: Protokoll samrådsmöte Tumba kommun, Hamra gårds årsredovisning.

  De Lavals önskade tidsplan för tillstånd och bygge:

  Q4 2020- Q4 2021 Ny VMS-ladugård.

  Q4 2021 – Q1 2022 Nytt kalv- och kalvningsstall samt ombyggnad av befintlig VMS-ladugård.

  Q1 2022- Q2 2022 Ombyggnad av visningsladugården.

  Källa: Protokoll samrådsmöte Tumba kommun.

  Relaterade artiklar

  Till toppen