Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 mars

  Fler aktörer bakom ökat antal nöddispenser

  Den långsiktiga trenden pekar nedåt. Men i fjol ökade antalet nöddispenser hos Kemikalieinspektionen. En förklaring kan vara det växande antalet aktörer, tror ställföreträdande generaldirektör Agneta Westerberg.

   Antalet dispenser för växtskyddsmedel ökad under 2020. Men det är för tidigt att säga om det är en trend, menar ställföreträdande generaldirektören Agneta Westerberg.
  Antalet dispenser för växtskyddsmedel ökad under 2020. Men det är för tidigt att säga om det är en trend, menar ställföreträdande generaldirektören Agneta Westerberg. FOTO: ATL/Per Emgardsson

  Antalet nöddispenser, främst från odlarsidan, för att få använda ett inte produktgodkänt växtskyddsmedel har sjunkit stadigt senaste åtta åren. Mycket tack vare att man från Kemikalieinspektionens sida jobbat hårt med att få bort de köer som uppstod på grund av problem med handläggningen, enligt ställföreträdande generaldirektör Agneta Westerberg.

  – Sedan 2018 är de nere på noll.

  Med fler tillåtna produkter minskade behovet av dispenser. Men 2020 sköt ansökningarna fart igen. Till 21 stycken jämfört med 13 året innan.

  Om det är en trend eller inte kan inte Agneta Westerberg avgöra.

  – För att säga det krävs ytterligare 2 till 3 år.

  En förklaring kan vara att antalet aktörer blivit fler.

  – Dessutom har vi fått in fler som gäller skogsbruk, vanligtvis kommer de flesta från jordbruket och trädgårdsodlingen. Men nu försöker man sannolikt få bukt med granbarkborren till exempel.

  Villkor för dispens

  För att en dispens för ett växtskyddsmedel ska godkännas måste ett antal villkor infrias:

  • Det måste finnas en fara eller ett hot mot antingen växtproduktionen eller ekosystemet.

  • Det är bara en dispens som kan lösa situationen. Finns det andra godkända preparat eller metoder som kan få bukt med problemet blir det nobben.

  • Det måste röra ett specifikt och nytt fall. Är det ett återkommande problem måste det till en långsiktig lösning, inte en lång rad av dispenser, menar Kemikalieinspektionen.

  Och det finns aktörer som ansökt flera år i rad.

  – Ett sådant fall gäller rönnbärsmalen i fruktodlingar. Där har vi fått in dispensansökningar sex år i rad. Men i fjol sa vi nej. Att det på den svenska marknaden inte finns några godkända produkter kan vi inte ta hänsyn till. Speciellt inte när det finns produkter i andra EU-länder som är godkända. Vårt råd i ett sådant fall är att komma in med en ansökan som bygger på EU-principen om ömsesidigt erkännande.

  De som får dispens kontrolleras också

  Det går inte heller att söka dispens för en produkt för att den är billigare eller effektivare än ett godkänt alternativ. Vilket är ett återkommande skäl från många odlare men som får tummen ner av Kemikalieinspektionen.

  Även ett växtskyddsmedel som får dispens kontrolleras. Men det görs inte en fullständig riskbedömning.

  – Vi tittar till exempel inte risker för utsläpp till grund- eller ytvatten, säger Agneta Westerberg.

  Ömsesidigt erkännande

  En EU-förordning som innebär att varor ska kunna röra sig fritt mellan EU:s medlemsländer även om de inte skulle motsvara den andra medlemsstatens tekniska eller kvalitetsmässiga bestämmelser.

  Den kan begränsas till exempel för att skydda människors, djurs eller växters hälsa och liv. Om varors rörlighet begränsas eller marknadstillträde förbjuds måste myndigheterna fatta särskilt beslut om detta.

  STUDIO ATL – Kemikalieinspektionens Agneta Westerberg öppnar för tillväxtreglerare i raps (från 2018)

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen