Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 mars

  Fiskuppfödning på kontraktsbasis - första systemet sålt till lantbrukare

  Tollarp

  Marinbiologen Johan Ljungquist och vattenresursingenjören Mikael Olenmark bildade 2013 företaget Scandinavian aqua system och byggde en pilotanläggning för landbaserad fiskuppfödning på en gammal nedlagd gård i Tollarp i Skåne. Den odlade fisken säljs under varumärket Gårdsfisk.

   Marinbiologen Johan Ljungquist och vattenresurs ingenjören Mikael Olenmark i hallen där den 7:e generationens system producerar 36 ton fisk om året.
  Marinbiologen Johan Ljungquist och vattenresurs ingenjören Mikael Olenmark i hallen där den 7:e generationens system producerar 36 ton fisk om året. FOTO: Anders Kristensson

  Utvecklingen av fiskuppfödningsanläggningen har pågått kontinuerligt och just nu bygger Johan och Mikael den åttonde generationen av anläggningen. Affärsidén är att sälja fiskuppfödningsanläggningar till lantbrukare som producerar fisk på kontraktsbasis till Gårdsfisk.

  Nu är den första anläggningen såld till en lantbrukare några stenkast bort och kommer att börja byggas inom kort. Målet är att kontraktera 10 lantbrukare inom två år.

  – Nu förverkligar vi vår idé med kontraktsodlare, säger Johan Ljungqvist.

  – Långsamt har vi lyckats skapa ett intresse för landbaserad fiskuppfödning genom vår demonstrationsanläggning och kunnat visa på en god lönsamhet och att anläggningen är tillförlitlig. Vår fiskgård kommer nu successivt att ändra inriktning och börja ta emot fisk från kontraktsuppfödarna.

   I den nya packhallen står förpackningsmaskinen och väntar på att packas upp. Ett kylrum ska också byggas.
  I den nya packhallen står förpackningsmaskinen och väntar på att packas upp. Ett kylrum ska också byggas. FOTO: Anders Kristensson

  Större intresse än väntat

  I en nybyggd hall på 400 m2 kommer fisken att fileas och paketeras för vidare distribution ut till butik. Förpackningsmaskinen står i hallen och väntar på att sättas igång.

  Scandinavian aqua system erbjuder lantbrukare ett fiskuppfödningskoncept som ett lönsamt komplement till lantbruket – och intresset är stort. På senaste träffen som Mikael Olenmark och Johan Ljungquist anordnade kom 163 lantbrukare. De hade räknat med ett 20- tal.

  – För alla tillstånd som krävs från kommunala myndigheter bistår vi kontraktsodlarna, berättar Mikael Olenmark.

  – Eftersom vi redan har ansökt om miljötillstånd hos kommunen och fått vår anläggning prövad går processen betydligt lättare sen. Därför vill vi att de nya uppfödarna ska ligga i närområdet för att kunna jobba in konceptet på kommunal nivå.

   Vattenreningen har förbättrats och kräver mindre underhåll i den nya anläggningen som byggs.
  Vattenreningen har förbättrats och kräver mindre underhåll i den nya anläggningen som byggs. FOTO: Anders Kristensson

  Bryter ny mark inom fiskodling

  Vägen till den första kontraktsodlaren har varit lång. Eftersom fiskodling på land är en relativt ny verksamhet har det inte funnits något regelverk som vid annan djurhållning. Kunskapen om fiskarnas biologi, sjukdomar med mera har varit låg. Dessutom har det tagit tid att få ansökningar godkända av de lokala myndigheterna.

  – Hårda regelverk är viktigt och det gäller att ha en bra relation med myndigheterna och förse dem med mycket information. Strikta regler säkerställer en uthållig produktion och det ger konsumenterna tillit till fisken vi producerar, berättar Johan Ljungquist.

  Duon har bland annat varit med och påverkat regelverket för Svenskt sigill som certifierar livsmedel och de driver ett foderprojekt tillsammans med SLU för inhemsk foderproduktion, vilket saknas i dag.

   Mikael Olenmark letar efter köldläckage i taket för att minimera energiåtgången.
  Mikael Olenmark letar efter köldläckage i taket för att minimera energiåtgången. FOTO: Anders Kristensson

  Parallellt med plattformsbyggandet har ett intensivt arbete med marknadsföring pågått och den första säljaren är precis anställd.

  – Utmaningen har hela tiden varit att skapa efterfrågan på fisken, berättar Johan. Men samtidigt har vi hittills haft en begränsad tillgång på fisk. Marknadsföring och tillgång på fisk måste hela tiden balanseras.

  Ny anläggning ger effektivare produktion

  Den senaste generationen av anläggningen byggs i en nyuppförd hall på 500 m2. Varje generation har inneburit förbättringar av systemet för att minimera underhållet men också förbättringar av själva konstruktionen för att förenkla och effektivisera byggandet. Komponenterna som ingår är nu väl utprovade. En likadan anläggning kommer att byggas hos den första kontraktsuppfödaren.

   Den nya anläggningen byggs på plats. Tidigare köptes karen in färdiga.
  Den nya anläggningen byggs på plats. Tidigare köptes karen in färdiga. FOTO: Anders Kristensson

  Johan Ljungquist och Mikael Olenmark producerar i dag 36 ton fisk på gården men efterhand kommer deras produktion helt gå över till att producera sättfisk till kontraktsuppfödarna och att fortsätta med forskning och utvecklingsarbete på gården.

  – Produktionsmålet för 2023 är 2 000 ton och vi vill utöka sortimentet med fler fisksorter med olika smaker. Men innan verksamheten kommit dit måste vi ta oss igenom tillväxtens flaskhals där ökad produktion, marknadsföring och efterfrågan måste mötas, avslutar Johan Ljungquist.

   Rödstrimma som snart ska skördas.
  Rödstrimma som snart ska skördas. FOTO: Anders Kristensson

  Scandinavian Aquasystem

  Scandinavian Aquasystem bildades 2013 av Johan Ljungquist och Mikael Olenmark.

  Affärsidén är ett integrerat jord- och vattenbruk.

  2014 var pilotanläggningen klar och fiskodlingen sattes igång.

  2015 bildar de varumärket Gårdsfisk som levererar fisk till butiker och restauranger.

  2016 Almi invest köper en del av Scandinavian Aquasystem. En ny fiskhall på 600m2 klar sommaren 2016 som byggs ut med ytterligare 500 m2 2018.

  2018 En förpackningshall på 400 m2 med kyllager byggs 2018- 2019.

  2018 LRF och LMK investerar i företaget för att möjliggöra utvecklingen av konceptet.

  2019 En anläggning byggs inom kort åt den första kontraktsodlaren.

  Mikael Olenmark och Johan Ljungquist har fått ett flertal utmärkelser och stipendier, bland annat Stordalens regionpris Eat Award.

  Omsättningen var 4,2 miljoner 2017 och 3,2 miljoner 2018 som var ett uppbyggnadsår.

  6 anställda inklusive de själva, samt 4 timanställda.

  De odlade fiskarna

  Rödstrimman eller Niltalipian är en tropisk fisk som lever i Nilen och är världens näst mest odlade fisk.

  Clarias eller Afrikansk ålmal är också en tropisk fisk rik på omega 3. Liksom Rödstrimman är den motståndskraftig mot sjukdomar.

  Uppfödningstiden är ca 6 månader för båda.

  En ny australisk fisksort testas som heter Barramundi.

  I Sverige produceras ca 15 000 ton odlad fisk i dag.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen