Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 17 oktober 2020

  Fiskodlingar kan ge ny fosforkälla för lantbruket

  Ny teknik gör det möjligt att skilja ut lösta näringsämnen från vattnet i kassodlingar av fisk. Därmed kan fiskodlingen bli miljövänlig och bidra med gödsel till lantbruket.

   Kassodling på Vattudalens Fisk i Strömsund där SLU driver projekt för en miljövänligare fiskodling.
  Kassodling på Vattudalens Fisk i Strömsund där SLU driver projekt för en miljövänligare fiskodling. FOTO: Anders Kiessling

  Kassodlingar av fisk ifrågasätts alltmer eftersom produktionen förorenar omgivande vatten. Därför driver Sveriges Lantbruksuniversitet i samarbete med branschen, myndigheter och flera företag sedan flera år tillbaka ett projekt inom detta område. Målet är att ta fram ett tekniskt system för att återta gödsel och foderrester från det kassodlingsbaserade vattenbruket i Sverige. Tanken är att ha en stor tratt under kassen där föroreningarna ramlar ner. Vattnet pumpas sedan iland där det hitintills renats i en sil men där ytterligare kompletterande teknik utvärderats, nämligen elektrokoagulationsteknik.

  – Med vår teknik tar man inte bara bort partikulärt material utan också sådant som är löst i vattnet, exempelvis fosfor, säger Martin Ragnar, vd för Axolot Solutions, ett av bolagen som är med i samarbetet.

   Martin Ragnar, vd på Axolot Solutions, hoppas att bolagets nya vattenreningsteknik ska bidra med att fosfor från kassodlingar av fisk kan användas i jordbruket istället för att förorena omgivande vatten.
  Martin Ragnar, vd på Axolot Solutions, hoppas att bolagets nya vattenreningsteknik ska bidra med att fosfor från kassodlingar av fisk kan användas i jordbruket istället för att förorena omgivande vatten. FOTO: Axolot Solutions

  Inledande mindre försök har under sommaren gjorts på Vattudalens Fisk i Strömsund, norra Jämtland. Dessa visar att principen fungerar, berättar han. Nästa sommar hoppas bolaget kunna fortsätta med försöken i större skala i samarbete med SLU. Den här tekniken är kanske just det som behövs för att man ska kunna få tillstånd att utöka kassodlingar eller vidmakthålla de som finns i Sverige. Samtidigt får företagen tillgång till en spännande biprodukt, tillägger Martin Ragnar.

  – Vi behöver faktiskt också hitta vägar framåt för att sluta fosforns kretslopp. Det är globala utmaningar för framtiden men som vi kanske är särskilt intresserade av att hitta i vår del av världen, säger Martin Ragnar.

  Vågar inte lova något

  Anders Kiessling, professor i akvakultur på institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, som leder projektet, tycker att Axolots elektrokoagulationsteknik är mycket intressant, eftersom de indikerar att vattnet kan bli renare än i recipienten där vattnet släpps ut.

  – Vi kan inte lova att det blir så. Men initiala försök visar att det kan finnas en sådan möjlighet och då skulle vi kunna närma oss en väldigt miljövänlig fiskodlingsproduktion, säger han.

   Anders Kiessling, professor i akvakultur på institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, som leder projektet.
  Anders Kiessling, professor i akvakultur på institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU, som leder projektet. FOTO: Marion Palm

  Det avskiljda materialet kommer efter reningsprocessen ut i en relativt kompakt form och kan fungera som gödselmedel. Detta ska också testas i försöksodling på SLU i Alnarp.

  – Fisknäring ser ut att biologiskt vara väldigt lämpligt för våra växter, men det ska bevisas först, säger Anders Kiessling.

  Det finns däremot i dagsläget vissa hinder eftersom näringen från kassodlingen enligt EU:s regelverk klassificeras som slam i stället för gödselmedel, påpekar han. Ett annat frågetecken är hur transportvänlig produkten kan göras. Blir det väldigt dyrt att få bort det sista vattnet handlar det om lokal avsättning i exempelvis växthusodling. Med en billigare lösning kan produkten transporteras längre sträcker vilket gör att det skulle kunna fungera som en ersättning till mineralgödsel i jordbruket, tillägger Anders Kiessling.

   Proverna visar vattenkvalitén från början (1) till slut (3) från vattenreningsförsök där vatten från kassodling av fisk renats med elektrokoagulationsteknik där även lösta näringsämnen som fosfor tas bort.
  Proverna visar vattenkvalitén från början (1) till slut (3) från vattenreningsförsök där vatten från kassodling av fisk renats med elektrokoagulationsteknik där även lösta näringsämnen som fosfor tas bort. FOTO: Axolot Solutions

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen