Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 oktober

  Fisken kan bli ny gödselproducent

  Gunnarstorp.

  På Wrams Gunnarstorp i nordvästra Skåne kan en miljardsatsning på fiskodling vara på gång. Tanken från markägaren är att naturresurserna ska kunna utnyttjas optimalt i ett cirkulärt system ihop med biogas och växtodling.

   Här undersöker man nu om det går att anlägga bevattningsdammar på upp till 600 000 kubikmeter. Vattnet ska även kunna användas av andra odlare.
  Här undersöker man nu om det går att anlägga bevattningsdammar på upp till 600 000 kubikmeter. Vattnet ska även kunna användas av andra odlare. FOTO: Hans Dahlgren

  Det är växtodlaren Rudolf Tornerhjelm på Wrams Gunnarstorp som vill upplåta mark till företaget Nordic Salmon för bygget av en anläggning för odling av öring på land. Om bygget blir av ska 10 000 ton öring produceras varje år.

  Slammet från fisktankarna och rester från slakteriet ska ledas in i den biogasanläggning som finns på gården. När energin utvunnits finns biogödsel kvar, som sedan kan spridas på åkrarna. Ungefär som grisgödseln användes tidigare på gården.

  – Vi har ju en biogasanläggning som är beroende av substrat. Vi skulle minska våra transporter betydligt, säger Rudolf Tornerhjelm.

  För att sluta cirkeln ser han också att branschen jobbar på att ta fram vegetabiliskt foder till fiskar, främst från proteinrika baljväxter.

  – Har vi då odlare som kan odla det nära anläggningen så får vi ett rätt så gynnsamt miljöavtryck.

   De här ekarna planterades för 30 år sedan. Rudolf Tornerhjelm har planer på att gallra genom att ta träd med rötter och allt för att plantera kring de planerade dammarna.
  De här ekarna planterades för 30 år sedan. Rudolf Tornerhjelm har planer på att gallra genom att ta träd med rötter och allt för att plantera kring de planerade dammarna. FOTO: Hans Dahlgren

  Synergieffekter med insektsuppfödning?

  Han tror också att andra verksamheter kan lockas till området. Det skulle exempelvis finnas möjlighet att föda upp insekter för att de i sin tur ska bli fiskfoder.

  I samband med fiskodlingsprojektet undersöker man förutsättningarna för att bygga stora bevattningsdammar på 600 000 kubikmeter.

  – Det ser så långt väldigt lovande ut.

  Vissa tider på året kan det vara brist på vatten i området, och tanken är att dammarna inte bara ska förse Wrams Gunnarstorp med vatten, utan även andra odlare i närheten.

  En del vatten skulle kunna tas ur ån som rinner i närheten när vattenflödet är högt, i stället för att släppa ut det näringsrika vattnet i havet. En del skulle kunna komma från avvattnad biogödsel från biogasanläggningen och en del kan komma direkt från fiskodlingen.

  – Då hade man kunnat mixa ihop en blandning som är lämplig till bevattning, säger Rudolf Tornerhjelm.

  Processen och utvecklingsarbetet kommer att kräva personal med hög kompetens.

  – Jag har slutat med mina grisar, bland annat för att det var svårt att hitta arbetskraft. Jag tror ungdomar lockas mera till den här typen av verksamhet.

  Öringodling på land är förhållandevis nytt, men projekt pågår på flera håll och Rudolf Tornerhjelm tror att länderna i Norden har en stor chans att bli ledande i den nya industrin.

  – Som markägare tycker jag det är jättespännande att se hur vi kan bygga upp ett system som kan vara ledande och visa att det går att producera fisk på ett såhär miljövänligt sätt.

   Invid ett redan befintligt industriområde i Gunnarstorp är det tänkt att anläggningen ska byggas. Här finns också plats för expansion.
  Invid ett redan befintligt industriområde i Gunnarstorp är det tänkt att anläggningen ska byggas. Här finns också plats för expansion. FOTO: Hans Dahlgren

  Relaterade artiklar

  Till toppen