Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 november 2019

  Finskt förslag om klimat- och miljökrav i Cap

  Finland hoppas ena EU:s medlemsländer om en enda miniminivå för hur mycket av jordbruksbudgeten som ska gå till klimat- och miljöåtgärder.

   Skötsel av våtmarker, som de här vid Vombsjön i Skåne, är något man kan få miljöersättning för i dag.
  Skötsel av våtmarker, som de här vid Vombsjön i Skåne, är något man kan få miljöersättning för i dag. FOTO: Marcus Frennemark

  Fram till årsskiftet är Finland ordförande i Ministerrådet. Det betyder att EU-ländernas arbete med reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik just nu leds från Helsingfors. Att många jordbruksministrar, som ATL tidigare skrivit, väntar på besked om hela budgetens storlek betyder inte att förhandlingarna kring politikens utformning helt gått i stå. Ordförandelandet försöker hitta vägar framåt där det går trots att skarpa siffror saknas.

  Ett sådant förslag från Finland är att nivån för hur mycket av jordbruksbudgeten som ska ha klimat- och miljömål ska gälla hela budgeten. I EU-kommissionens lagförslag ingår en miniminivå på 30 procents klimat- och miljörelaterade åtgärder i landsbygdsprogrammet och kommissionen gör bedömningen att 40 procent av hela jordbruksbudgeten bidrar till unionens klimatarbete. Det senare är dock inget som formuleras som ett krav.

  Högre ambitioner

  Finland anser att en nivå ger medlemsländerna större utrymme att lägga resurserna där de ger bäst resultat, det må vara i de miljöstöd som ska ligga inom direktstöden, eller i miljöersättningar i landsbygdsprogrammet. Nivån kan uttryckas i procentform, eller i en fast summa för varje enskilt land. Var nivån ska läggas ingår inte i förslaget, det kan man diskutera när det står klart hur stor jordbruksbudgeten blir, ett beslut som ligger hos medlemsländernas regeringschefer. Miljö- och klimatambitionerna måste dock vara högre än de är i dagens jordbrukspolitik, enligt Finland.

  EU-parlamentets jordbruksutskott föreslår skilda miniminivåer för direktstöden och landsbygdsprogrammet. 20 procent av direktstöden bör läggas på frivilliga miljöstöd och 30 procent av landsbygdsprogrammet. Hela EU-parlamentet har ännu inte tagit ställning till utskottets förslag. I dag är 30 procent av direktstöden miljövillkorade, och minst 30 procent av landsbygdsprogrammet måste gå till miljöåtgärder.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen