Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 december 2018

  ”Finns ett behov som är akut och tillfälligt”

  Ett fullgott alternativ saknas och påverkan på bin är minimal. Därför ger Kemikalieinspektionen Betodlarna dispens att använda Gauchobetat frö vid sådd 2019.

  Kemikalieinspektionen ger svenska sockerbetsodlare dispens för användning av preparatet Gaucho vid nästa sådd trots att neonikotinoiden är förbjuden vid frilandsodling, enligt ett beslut från EU-parlamentet.

  – Vi har prövat en dispensansökan och sett att det finns ett behov som är akut och tillfälligt. Samtidigt finns inget fullgott alternativ till preparatet så vi bedömer att det finns en risk för odlingen. Därför har vi bifallit ansökan, säger Agneta Westerberg, chef för avdelningen tillstånd och upplysning vid Kemikalieinspektionen.

  Faran för bina minimal

  Kemikalieinspektionen bedömer att faran för bina är minimal vid betning av fröna eftersom sockerbetan inte går upp i blomning innan den skördas.

  – Men dispensen är samtidig villkorad när det gäller vad du får odla på för gröda efteråt. Det är en del i försiktighetsåtgärderna för att inte orsaka några skador på bina, säger Agneta Westerberg.

  Dispensen för sådd av gauchobetat frö gäller från 15 februari till 15 juni 2019.

  Vidtar åtgärder

  Bakom beslutet om dispens ligger också att ge betodlarna en ”rimlig omställningstid”. En del i bedömningen är att Kemikalieinspektionen ser att Betodlarna vidtar åtgärder för att komma bort från användningen av Gaucho.

  – Vi vet att det pågår ett intensivt arbete med att hitta alternativa bekämpningsmetoder. Det finns flera olika godkända preparat som inte har samma effekt men i kombination med olika metodiker håller Betodlarna löpande på att prova sig fram till vad som kan vara möjligt att göra, säger Agneta Westerberg.

  Relaterade artiklar

  Till toppen