Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 juli 2019

  Finland vill ha mer klimatanpassat Cap

  Klimatförändringarna är högprioriterade när Finland tar över ordförandeskapet i ministerrådet.

   Finland tar över ordförandeskapet i Rådet den första juli.
  Finland tar över ordförandeskapet i Rådet den första juli. FOTO: Ann Lindén

  Måndagen den första juli tog Finland över som ordförandeland i EU-ländernas ministerråd. Att integrera klimatförändringarna i alla EU:s politikområden står högt på dagordningen i det finska ordförandeskapsprogrammet. Där står bland annat att Finland kommer att arbeta för en jordbrukspolitik som bättre svarar på klimatförändringarna. EU bör anta en strategi som gör unionen klimatneutral till 2050.

  Finlands företrädare Rumänien misslyckades med sin ambition att få EU:s jordbruksministrar att enas om åtminstone delar av en jordbrukspolitisk reform innan halvårsskiftet. Vilken tidsplan Finland har för Cap framgår inte av det 16 sidor långa programmet, men landet siktar på att de interna förhandlingarna om nästa långtidsbudget ska vara klara i höst. Långtidsbudgeten sätter ramarna för jordbrukspolitiken.

  Handel och djurvälfärd

  Finland understryker också vikten av att det går att bedriva ett lönsamt jordbruk i hela unionen, liksom att den gemensamma jordbrukspolitiken måste möta utmaningar inom miljöskydd, livsmedelssäkerhet och livsmedelsförsörjning. Finansieringen av landsbygdsprogrammet spelar en viktig roll där, enligt Finland. I EU-kommissionens förslag till nästa långtidsbudget skärs landsbygdsprogrammet ner betydligt mer än direktstöden.

  Det tillträdande ordförandelandet vill också driva på tillämpningen av FN:s konvention om biologisk mångfald, arbeta för hållbar användning av naturresurser och främja djurvälfärd. Att EU måste stå emot protektionistiska ansatser i omvärlden lyfts också i ordförandeskapsprogrammet, samtidigt som Finland vill se att EU:s handelsavtal får en starkare koppling till hållbarhetsmål.

  Medlemsländerna i Rådet turas om att vara ordförande, ett halvår i taget. Ett ordförandeland förväntas hålla sig ifrån att driva frågor i eget intresse och ta sakpolitisk ställning, men har samtidigt möjlighet att i viss mån välja vilka frågor som ska prioriteras.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen