Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 21 November 2017

  Fick rätt efter sex år

  Efter sex års kamp har en lantbrukare i Dalarna fått rätt och slipper betala den dyra notan för att hans får omhändertogs. Samtidigt får rättsinstanserna som prövat hans fall svidande kritik.

   Omhändertagandet av mannens får gjordes inte av djurskyddsskäl utan på grund av bristfälliga staket som gjorde att får rymde och riskerade att bli påkörda.
  Omhändertagandet av mannens får gjordes inte av djurskyddsskäl utan på grund av bristfälliga staket som gjorde att får rymde och riskerade att bli påkörda. FOTO: Mostphotos

  Sedan 2011 har en lantbrukare i Dalarna kämpat för att få rätt mot länsstyrelse och polis efter att hans får omhändertogs. Hans 14 får hämtades av polisen, som senare sålde dem för 5 000 kronor. Samtidigt blev mannen skyldig att betala för uppstallningen under tiden som fåren var omhändertagna. En nota som slutade på drygt 77 000 kronor.

  Men mannen har vägrat att betala och överklagade i stället beslutet om omhändertagandet till förvaltningsrätten och vidare ända till Högsta förvaltningsdomstolen men utan att få sin sak prövad igen.

  LÄS OCKSÅ: Tolv kontrollanter synar hans mjölkgård

  Stämdes av polismyndigheten

  2016 stämdes mannen av polismyndigheten för den obetalda räkningen i Mora Tingsrätt.

  Och nu har mannen fått rätt. Han slipper betala notan för uppstallningen. Polismyndigheten ska dessutom betala mannens rättegångskostnader som uppgår till 15 000 kronor.

  Orsaken är att det inte är utrett att mannen verkligen brutit mot lagen eftersom han aldrig polisanmäldes av länsstyrelsen och därmed inte fick sin sak prövad genom en polisutredning.

  Hård i sin kritik

  I domen kritiseras polismyndighet, länsstyrelse och rättsväsendet för handläggning och beslutsfattandet i ärendet. Tingsrätten är mycket tydlig i sin dom:

  ”Det är graverande, anmärkningsvärt och högst otillfredsställande att förvaltningsdomstolarna, däribland Högstad förvaltningsdomstolen, låtit detta ärende passera genom systemet dem obemärkt förbi”.

  LÄS MER: Privata åsikter ska inte påverka inspektörernas jobb

  Det handlar om brister i handläggningen av hela ärendet, både under den tid mannens djurhållning var föremål för länsstyrelsens kontroller och polismyndighetens krav på ersättning för uppstallningen.

  Att skriva ” överväger att förelägga dig…” eller ”har för avsikt att förelägga dig” duger inte och är inte att betrakta som ett beslut att förelägga någon något. Den som berörs måste också få tid att yttra sig över ett beslut.

  ”Är för tingsrätten en gåta”

  Tingsrätten ifrågasätter bland annat hur länsstyrelsen kunde begära att mannen skulle kunna yttra sig över ett beslut senast samma dag som beslutet utfärdades.

  ”Det är för tingsrätten en gåta”, skriver rätten i domen.

  Tingsrätten påpekar också att länsstyrelsen far med ren lögn när det gäller att mannen skulle ha fått yttra sig över de uppgifter som legat till grund för beslutet. I tingsrättens resonemang konstateras att något beslut inte fattats.

  ”Dessa uppgifter är inte med sanningen överensstämmande mot det som anförts”, skriver rätten.

  Omhändertagandet saknade grund

  Det konstateras i målet att det inte fanns några allvarliga brister i fårhållningen och att omhändertagandet inte gjordes av djurskyddsskäl. I förarbetena till djurskyddslagen framgår också att en djurhållare inte ska behöva betala kostnaderna om omhändertagandet saknar grund.

  Tingsrätten finner också att länsstyrelsen borde ha prövat ingripande åtgärder än ett omhändertagande, till exempel att mannen skulle göra sig av med djuren självmant. Inte heller blev saken utredd i någon polisutredning.

  Sammantaget anser tingsrätten att mannen inte kan göras ansvarig för de kostnader som uppstod och ogillar åtalet i sin helhet.

  LÄS OCKSÅ: Veterinär kritiseras efter felbedömda hästar

  Slutsatser i domen

  En person måste få yttra sig över beslut.

  Besluten måste också vara fattade. Det räcker inte med ord som ”överväger” eller ”har för avsikt”.

  Länsstyrelsen måste polisanmäla brott mot djurskyddslagen, egna beslut räcker inte.

  Polisen kan inte kräva betalt för uppstallning av omhändertagna djur om djurägaren inte dömts i allmän domstol.

  Till toppen