Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 3 april 2018

  Felaktiga felvarningar i SAM ansökan

  Bra att SAM-ansökan inte krockar med vårbruket i år. Men felvarningar som inte stämmer skapar merarbete och förvirring, anser rådgivare Ingemar Henningsson.

   Ingemar Henningsson, EU-rådgivare på HIR Skåne, menar att retroaktivt indragna stödrätter fortsatt skapar problem för lantbrukare.
  Ingemar Henningsson, EU-rådgivare på HIR Skåne, menar att retroaktivt indragna stödrätter fortsatt skapar problem för lantbrukare.

  Ansökningsperioden drog i gång tidigt i år och SAM-ansökan ska vara klar senast den 12 april, alltså cirka tre veckor tidigare än förra året. På tisdagen hade ungefär hälften av ansökningarna, 30 700, kommit in.

  En sak som skapar mycket extraarbete vid ansökningarna är att länsstyrelsernas inte kunnat fatta beslut om åtagande för miljöersättningar, menar Ingemar Henningsson, EU-rådgivare på HIR Skåne. Om en lantbrukare till exempel fört över ett åtagande till en annan lantbrukare efter 2015 får han eller hon felvarningar i SAM-ansökan trots att ansökningen är korrekt.

  – Ju fler felvarningar som kommer upp utan att de stämmer desto mindre reagerar folk på dem, säger Ingemar Henningsson.

  Patrik Alenfelt, chef på avdelningen för jordbrukarstöd på Jordbruksverket, är väl medveten om problemen med inkorrekta felvarningar som beror på att Jordbruket fortfarande inte tagit fram en funktion för att beslut om miljöersättningsåtagande ska kunna fattas.

  – Just nu finns det en brist men vi hoppas att det kan bli bättre till nästa period när alla åtagandebeslut är på plats, säger han.

  Förlorar stödet

  Något som också fortsatt ställer till problem för lantbrukare är stödrätter som dras in retroaktivt från 2015. På HIR Skåne har man flera fall med lantbrukare som fått indragna stödrätter under SAM-ansökansperioden.

  – Det här skapar en osäkerhet hur många stödrätter man egentligen har. Från den ena dagen till den andra kan det ändra sig, säger Ingemar Henningsson.

  Konsekvensen blir att lantbrukare kan gå miste om stöd för att de inte hinner eller missar att köpa till stödrätter till årets säsong. Även om det handlar om några få hektar kan det bli mycket pengar totalt eftersom stödet dras in retroaktivt för tre år. Ingemar Henningsson påtalade problemet redan förra året bland annat i ATL, men ser ingen förbättring i år.

  Snabba svar

  Patrik Alenfelt på Jordbruksverket menar att det ursprungliga problemet är att marken som man sökt för inte uppfyllt kraven och därför inte varit berättigad till stödrättstilldelning. Därför ska det göras en indragning av stödrätterna.

  – Det här är ett minskande problem men kan tyvärr fortfarande skapa problem när åtgärden görs retroaktivt. Vi strävar efter att det ska vara så tydligt som möjligt men i det här fallet är det svårt att nå ända fram, säger han.

  Överlag fungerar SAM-ansökningssystemet bra i år, påpekar han däremot.

  – Det kommer in normalt med frågor från lantbrukare och vi upplever att vi klarar att hjälpa dem med relativt snabba svar, säger Patrik Alenfelt.

  LÄS OCKSÅ: ”Indragna stödrätter ställer till problem”LÄS OCKSÅ: ”Blommande träda nyhet i förgröningsstödet”LÄS OCKSÅ: Nu kan sportanläggningar få jordbruksstödLÄS OCKSÅ: Avdragstrappa på gång för datummiss

  Relaterade artiklar

  Till toppen