Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 15 september 2019

  Felaktig kallelse kan hamna i domstol

  Att slarva med kallelsen till föreningens årsstämma kan innebära problem, konstaterar ATL:s jurist Lisa Kylenfelt.

   Alltid bäst att hålla koll på formalia och stadgar enligt mig för att vara på den säkra sidan, menar ATL:s jurist Lisa Kylenfelt.
  Alltid bäst att hålla koll på formalia och stadgar enligt mig för att vara på den säkra sidan, menar ATL:s jurist Lisa Kylenfelt. FOTO: Shutterstock/TT/ATL

  Hej Lisa. Vi är en vägförening som består av några grannar längs en väg. Till årsstämman kallade vi i god tid, men inte riktigt i så god tid som det står i våra stadgar. Alla vet ju om mötet, kan vi köra på ändå? Tacksam för svar inom kort i tidning eller per e-post.

  /Vägföreningen

  Hej Vägföreningen! Helt dyblöt efter en språngmarsch i hällregn från bussen till kontoret. Hur jag kan reda ut mitt arbete men gå iväg hemifrån utan paraply en regnig dag så ofta som jag gör är en gåta.

  I lagen om förvaltning av samfälligheter finns bestämmelser om vägföreningars skötsel av samfälligheter. I lagen står det om kallelse till stämma att samfällighetens stadgar ska ange bland annat det sätt på vilket kallelse till föreningsstämma ska ske. Om ni som styrelse kallar till stämma i strid mot vad som står i era stadgar föreligger ett formellt fel.

  Om ni trots detta genomför stämman och där fattar beslut så riskerar ni att detta formella fel orsakar att besluten upphävs om en av era medlemmar väcker talan mot föreningen i domstol, en så kallad klandertalan. Inte alla formella fel i kallelseförfarandet innebär dock att beslut som fattas på en föreningsstämma ska förklaras ogiltiga och upphävas om de klandras i domstol. Om ni kan bevisa att de formella felen inte har inverkat på innehållet i de beslut som fattas på stämman finns inte heller grund för att upphäva besluten.

  Så när kan formella fel i kallelse tänkas inverka på besluten som fattas på stämman?

  Högsta domstolen har i en dom nyligen uttalat att en brist i kallelseförfarandet i kombination med omständigheten att en eller flera medlemmar sedan inte har deltagit på föreningsstämman talar för att det formella felet har inverkat på innehållet i de beslut som fattas på stämman. Domstolen har då lagt vikt vid att stämman utgör en samfällighetsförenings högsta organ och det huvudsakliga forum där de enskilda medlemmarna genom att närvara, yttra sig och rösta kan utöva sitt inflytande över föreningens angelägenheter. Man har vidare framhållit att en medlem, genom att delta vid föreningsstämman och framföra sina synpunkter, kan påverka stämmobeslut och det i vissa fall även om man tillhör en minoritetsuppfattning i en viss fråga.

  Om en eller flera medlemmar inte dyker upp på er stämma efter en felaktig kallelse kan de formella felen därför som regel tänkas inverka på besluten ni vill fatta på stämman. Om ni då ändå genomför stämman riskerar ni att besluten som fattas på stämman upphävs genom en klandertalan i domstol. Ni riskerar vidare att föreningen får betala ersättning för rättegångskostnader till medlemmen som klandrar besluten.

  Om samtliga medlemmar samtycker till att stämman kan hållas trots de formella felaktigheterna kan de formella bristerna läkas. Om alla medlemmar dyker upp och deltar på stämman men invänder mot de formella felaktigheterna i kallelsen, så får ni ta ställning till om felen kan inverka på de beslut som ska fattas på stämman. Oavsett hur denna bedömning faller ut så riskerar ni ändå en klandertalan i domstol om det föreligger formella fel. Alltid bäst att hålla koll på formalia och stadgar enligt mig för att vara på den säkra sidan.

  Men så är jag ju jurist också.

  Jag hoppas att ni löser detta på ett smidigt sätt för alla.

  Vinn en Ipad: Klicka här för att vara med i ATL:s quiztävling!

  Relaterade artiklar

  Till toppen