Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 september 2019

  Fejden om jakten på Trolle Ljungby fortsätter

  Jakträttsupplåtelserna på Trolle Ljungby har utvecklats till en juridisk batalj där greve Trolle Wachtmeister anklagar sin efterträdare för trolöshet.

  Fideikommissnämnden valde att bordlägga frågan för ytterligare utredning.

   Trolle Ljungby gods.
  Trolle Ljungby gods. FOTO: Staffan Andersson/TT

  Som ATL tidigare berättat har fideikommissarien på Trolle Ljungby, 96-årige Hans Gabriel Trolle Wachtmeister, upplåtit större delen av jakträtten till en anställd på godset i två avtal som löper på 20 år.

  Detta upprörde Trolle Wachtmeisters brorsonson Carl-Fredrik Wachtmeister, som hävdade att avtalen var grovt bedrägliga och att hans gammelfarbror utnyttjats. Carl-Fredrik Wachtmeister har de senaste åren varit delaktig i ledningen av godset, men fick under sommaren lämna sin position.

  Den anställde ansökte i augusti hos Fideikommissnämnden om ett besked huruvida nämndens tillstånd krävs för att jakträttsavtalen ska kunna skrivas in i fastighetsregistret. Och om detta krävs vill han ha ett klartecken från Fideikommissnämnden att göra inskrivningen av avtalen.

  Mot detta argumenterar Claës Wachtmeister i en skrivelse till Fideikommissnämnden. Claës Wachtmeister, som är brorson till Hans Gabriel Trolle Wachtmeister och pappa till Carl-Fredrik Wachtmeister, är också den som enligt gällande lagstiftning blir efterträdare (se faktaruta) när fideikommisset Trolle Ljungby en dag ska avvecklas.

  Claës Wachtmeister hävdar att jaktavtalen inte är marknadsmässiga. De årliga avgifterna är i runda tal 2,5 miljoner kronor under det egentliga värdet och därmed orsakas fideikommisset betydande ekonomisk skada.

  Utöver detta hävdar Claës Wachtmeister att jaktavtalen inkräktar på hans legitima rätt som efterträdare, eftersom de kan komma att gälla längre än den nuvarande fideikommissariens innehav, inklusive fardagsår (se faktaruta).

  Hans Gabriel Trolle Wachtmeister och den anställde har genom sitt juridiska ombud gått i gemensamt svaromål. De hävdar att avgiftsnivåerna är marknadsmässigt satta och avslutar med en verbal bredsida mot Claës Wachtmeister, där han betecknas som ”en eventuell framtida efterträdare” som ”går händelserna i förväg och försöker förhindra nuvarande fideikommissariens behörighet att förfoga över jakträtten”.

  Detta, skriver de, ”är förvånande och inte minst trolöst gentemot fideikommissarie HG Trolle Wachtmeister”.

  Frågan blev en för komplicerad nöt för Fideikommissnämnden att knäcka under sittande sammanträde. Frågan bordlades för ytterligare utredning och kommer tidigast upp i nämnden igen vid nästa sammanträde om en månad.

  ATL har varit i kontakt med båda parters juridiska ombud. De vill inte kommentera ärendet.

  Jakträtten på Trolle Ljungby

  Två avtal om upplåtelse av jakträtt har träffats mellan Hans Gabriel Trolle Wachtmeister, innehavare till Trolle Ljungby och Årups Fidiekommisser/Trolle Ljungby AB, samt godsets anställde viltmästare.

  Det ena avtalet omfattar rådjursjakt på cirka 12 000 hektar, det andra gäller jakt på samtliga viltslag på cirka 6 000 hektar. I upplåtelsen ingår också jaktstuga med tillhörande ekonomibyggnader, inklusive ett enklare viltslakteri.

  Avtalen, som började gälla 1 juli 2019, är skrivna på 20 år och enligt avtalstexten bindande även för framtida fastighetsägare. Enligt avtalet har den anställde också rätt att i sin tur överlåta jakträtter på markerna till tredje person samt att skriva in dem i fastighetsregistret.

  Fideikommissen och deras avveckling

  Trolle Ljungby gods i nordöstra Skåne är ett fideikommiss som innehas av Hans Gabriel Trolle Wachtmeister. Egendomen omfattar cirka 12 000 hektar.

  Fideikommiss innebär att en person, fideikommissarien, innehar egendom med begränsad dispositionsrätt. Fideikommissarien har under sin livstid nyttjanderätten och behåller avkastningen av egendomen, som gått i arv enligt en fideikommissurkund, men han får inte sälja eller belåna egendomen.

  Fideikommissnämnden är en statlig myndighet som handlägger ärenden kring fideikommissen och deras avveckling.

  Fideikommissen ska, enligt en lag från 1963, avvecklas när den nuvarande fideikommissarien avlider. När fideikommissarien dör behåller hans dödsbo avkastningsrätten i ytterligare ett år, det så kallade fardagsåret.

  Vid avvecklingen av ett fideikommiss går hälften av egendomen till den som enligt urkunden skulle ha blivit näste fideikommissarie, även kallad efterträdaren. Den andre hälften av egendomen fördelas efter gällande arvs- och testamentsregler till arvingar och/eller testamentstagare.

  Relaterade artiklar

  Till toppen