Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 8 juli

  Fastighetsägare vann mål mot vägsamfällighet

  Allt gick inte rätt till på stämman – vilket tre medlemmar noterade. Men samgällighetsföreningen höll inte med och ärendet togs inför rätta. Målet drevs ända till Högsta domstolen - där medlemmarna vann.

  FOTO: Mostphotos

  ”Rättsfallet är en vinst för samtliga föreningsmedlemmar, och deras rätt att kunna närvara, framföra sina åsikter och delta i beslutsprocessen i vägföreningar och liknande”, säger Lisa Kylenfelt på LRF Konslut, som företrädde de tre delägarna, i ett pressmeddelande.

  Det var under en pågående föreningsstämma, i en samfällighetsförening för väg i Västsverige, som det beslutades att skjuta upp vissa punkter till en fortsatt stämma. Bland annat var det beslutet om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna som skulle tas upp.

  På den fortsatta stämman beslutades om ansvarsfrihet, men beslutet klandrades av några medlemmar. De menade att beslutet inte tillkommit i behörig ordning då kallelsen inte hade skickats i rätt tid och på rätt sätt, vilket gjort att flera medlemmar inte kunnat närvara. Därför ville de att besluten skulle upphävas.

  ”En David mot Goliat-seger”

  Samfällighetsföreningen höll inte med och ärendet togs upp i mark- och miljödomstolen där föreningen fick rätt. Men sedan överklagades ärendet till mark- och miljööverdomstolen där de tre medlemmarna i stället vann målet och fick rätt till ersättning för sina rättegångskostnader. Samfällighetsföreningen tog då vidare fallet till högsta domstolen.

  Nu har högsta domstolen beslutat att mark- och miljööverdomstolens dom gäller.

  ”Det är viktigt för styrelsen i en samfällighetsförening att hålla koll på juridiken. Här har föreningen dessutom valt att driva frågan till högsta instans. Mina klienter och jag har jobbat nära tillsammans med detta mål, och detta är en efterlängtad David mot Goliat-seger”, säger Lisa Kylenfelt.

  Högsta domstolens beslut

  Högsta domstolen har bedömt att kallelsen var bristfällig eftersom den utfärdats för sent i förhållande till vad föreningens stadgar säger. Den fortsatta frågan har varit om kallelsefelet borde göra att de klandrade besluten upphävs.

  I det aktuella fallet hade inte samtliga medlemmar gett sitt godkännande till att stämman skulle hållas. Den sena kallelsen ledde också till att en av medlemmarna, som också var föreningens revisor, inte kunde medverka. Högsta domstolen har därför beslutat att det inte går att utesluta att kallelsefelet kan ha påverkat stämmobeslutens utgång. Därför ska besluten upphävas.

  Samfälligheter

  Idag finns det cirka 25 800 samfälligheter i Sverige.

  Antal fastigheter som ingår i en eller flera samfälligheter är 1 050 000.

  Källa: LRF Konsult

  Relaterade artiklar

  Till toppen