Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 1 juli

  Stort tapp för äppelodlingen förra året

  Jordbruksverkets Trädgårdsundersökning 2019 visade på många förändringar från föregående år. Värdet på äppelodlingen minskade exempelvis med hela 179 miljoner kronor medan morotsvärdet ökade med 33 miljoner kronor.

  FOTO: Henrik Montgomery/TT och Carina Johansen

  Det totala produktionsvärdet för den svenska trädgårdsodlingen 2019 var drygt 5,8 miljarder kronor, i princip oförändrat jämfört med 2018 men 13 procent högre än genomsnittet för de fem närmast föregående åren.

  Undersökningen genomförs varje år och omfattar både den yrkesmässiga trädgårdsodlingen och frilandsodlingen.

  Fruktodlingen minskar

  Frilandsodlingens samlade värde minskade en aning under 2019, till 3,4 miljarder kronor.

  Hela fruktodlingens värde minskade däremot påtagligt 2019 och uppgick till totalt 165 miljoner kronor, vilket är den lägsta noteringen sedan 2014. Äpple var den gröda som minskade mest – med hela 179 miljoner kronor.

  – Det var rekordproduktion för äppelodlingen 2018 och det brukar ofta följas av en klenare skörd. Det i kombination med frostskador på en del lokala håll ledde till det stora raset 2019, säger Jörgen Persson som är ansvarig för undersökningen på Jordbruksverket.

  Samtidigt ökade morotsvärdet med 33 miljoner kronor.

  – Morotsodlingen har mer och mer gått över till ekologiskt vilket leder till lite högre siffror, säger Jörgen Persson.

  Populärt med snittblommor

  Samtliga produkter inom växthusodlingen ökade – allra mest för kategorin lökblommor i kruka som steg med 26 procent. Den värdemässigt största grödan var gurka.

  Snittblommor har ökat fem år i sträck och nådde 2019 nästan 360 miljoner kronor och utgörs till 95 procent av snittade tulpaner.

  Trädgårds­undersökningen 2019

  Produktionsvärdet beräknas utifrån den totala svenska produktionen av trädgårdsgrödor och det pris odlarna får vid försäljning av respektive gröda (avräkningspriset). Som trädgårdsgrödor räknas köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter.

  Statistiken omfattar värdet för trädgårdsgrödor från alla kända svenska yrkesmässiga odlare med en yta för odling av trädgårdsgrödor om minst 0,25 hektar på friland eller 200 kvadratmeter i växthus.

  De historiska värden och priser som redovisas är inte justerade för inflation. Som jämförelse uppgick inflationen enligt konsument­prisindex (KPI) till 10 procent för perioden 2010–2019.

  Relaterade artiklar

  Till toppen