Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 14 juni 2018

  Färre ansöker om att avlägsna otillåtna läger

  En lagändring i juli förra året gjorde det enklare och billigare för markägare att hantera otillåtna bosättningar. Kronofogdemyndigheten kan nu se att antalet ansökningar om att avlägsna olovliga läger har minskat.

  ATL har tidigare rapporterat om skogsägare som haft bekymmer med otillåtna bosättningar på sina marker. Fjolårets lagändring syftade till att minska byråkratin och kostnaderna för de markägare som vände sig till Kronofogdemyndigheten för att få hjälp. Åtgärderna tycks ha gett effekt.

  – Vi har sett att antalet ansökningar om avlägsnande har minskat. Vi vet inte riktigt vad det beror på, vi håller på att sammanställa statistiken. Men vi tror att det är för att polisen i större utsträckning agerar i sådana här ärenden. Det verkar också som om färre EU-medborgare kommer till Sverige och det betyder färre som bosätter sig olovligt, säger Farid Rezapoor Mazendarani som är verksjurist vid Kronofogdemyndigheten.

  Redan borta

  Myndigheten hade 70 ärenden om att genomföra beslut om avlägsnande 2016, där 43 fall blev verkställda. Förra året då lagändringen infördes, var det 58 ärenden som kommit in för att verkställas och 31 som genomfördes. Den främsta orsaken till att Kronofogdemyndigheten inte behöver verkställa ett avlägsnande är att personerna redan har flyttat.

  – Vår erfarenhet är att när vi delger ockupanterna att det finns ett beslut som ska verkställas, då flyttar de ofta frivilligt. Många gånger är de redan borta när vi återvänder för att genomföra beslutet, säger Farid Rezapoor Mazendarani.

  Billigare åtgärder

  Lagändringen har även sänkt kostnaden för att bli av med en otillåten bosättning för markägaren. Att ansöka om avlägsnande hos Kronofogdemyndigheten kostar i dag 300 kronor.

  Att få beslutet verkställt kostar därefter 300 kronor per ockuperande person, men maximalt 3 000 kronor.

  Otillåten bosättning

  Markägare som upptäcker otillåtna bosättningar kan kontakta polisen eller Kronofogdemyndigheten. Hos Kronofogdemyndigheten ansöker markägaren om avlägsnande, vilket kostar 300 kronor.

  I normalfallet sker avlägsnandet inom fyra veckor. Om markägaren kan visa att ärendet är akut kan myndigheten fatta ett interimistiskt beslut om ett snabbare avlägsnande.

  För att verkställa avlägsnandet finns en grundavgift på 300 kronor per person, som betalas av de som bosatt sig olovligt. Om de saknar pengar betalas avgiften i praktiken av markägaren. Grundavgiften är maximalt 3000 kronor.

  Tidigare behövde markägaren uppge personuppgifter till de olovliga bosättarna för att få hjälp av Kronofogdemyndigheten. Det kravet är nu borta. Förut var det också ett villkor att alla som skulle avlägsnas måste vara identifierade i ansökningen. Även det kravet har slopats.

  Antalet ansökningar respektive verkställda avlägsnanden av otillåtna bosättningar. Källa: Kronofogdemyndigheten.

  LÄS OCKSÅ: Svårt bli av med skogslägerLÄS OCKSÅ: Så ska det bli lättare att bli av med ovälkomna bosättningar

  Till toppen