Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 25 mars

  Krav på stora förändringar i framtidens matproduktion

  Dagens jordbruk och livsmedelsproduktion måste förändras radikalt och bli mer hållbart, anser FN-organet FAO i en ny stor rapport. Men ett radikalt minskat köttätande tros inte vara lösningen.

  FOTO: Mostphotos

  FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO:s tidigare prognos talade om en ökning av dagens matproduktion upp till 70 procent om världens nio miljarder människor ska kunna äta sig mätta 2050. I den nya stora rapporten, ”The future of food and agriculture – alternative pathways to 2050”, minskas den siffran till cirka 40 procent.

  Rapporten beskriver tre olika scenarier: ”Business as usual”, ”ökade klyftor” och ”på väg mot hållbarhet” och det är den hållbara vägen som rekommenderas. FAO anser att de andra två alternativen inte kommer att mätta alla människor på ett vare sig hälsosamt eller hållbart sätt. Inte minst kommer klimatpåverkan att öka.

  Flera metoder för att hushålla

  Dagens utveckling inom jordbruket, det som FN-organet kallar business as usual, är inte ett alternativ. ”Om livsmedels- och jordbrukssystemen fortsätter på den inslagna vägen, så kommer framtiden innebära en ständig osäker tillgång på livsmedel och en ohållbar ekonomisk tillväxt”, skriver FAO.

  I stället förordar man jordbruksmetoder som hushållar med naturresurserna och främjar ekosystemen. Som exempel nämns plöjningsfritt, integrerat växtskydd, agroekologiska metoder, agroforestry och ökad diversitet av grödor, begränsning av kemikalier och en total utfasning av mineralgödsel. Trots det stora inslaget av olika ekologiska metoder uppskattas världens åkrar enbart behöva öka med knappt 6 procent. Förklaringen till detta är bland annat minskat svinn av allt från matjord till mat.

  Rika länder måste bidra mer

  FN-organet anser att en hållbar utveckling inte bara är nödvändig utan också möjlig, men påtalar samtidigt att det inte blir enkelt. Det kommer att krävas insatser på alla samhällsnivåer och av alla länder, inte minst de rika som behöver bidra mera. Maten kommer också att bli dyrare, vilket man inte ser som ett problem utan som något som ytterligare bidrar till att hushålla med såväl resurser som maten. Men, och det är ett stort men, en förutsättning för detta och en hållbar matproduktion är en mer jämlik fördelning av världens resurser.

  Till skillnad mot EAT Lancet-rapporten så tror man inte att en radikal minskning av köttätandet är en lösning för framtiden. I stället antas köttkonsumtionen i fattiga och medelinkomstländer öka, medan den minskar med 10 procent i rika länder. Kor och får antas öka med 25 procent, medan gris och kyckling minskar.

  Relaterade artiklar

  Till toppen