Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 10 augusti 2019

  Familjefejd på Trolle Ljungby

  Trolle Ljungby gods stuvar om i ledningen. Greve Trolle-Wachtmeister slutar som vd, men avpolletterar samtidigt sin utpekade arvtagare, broderns sonson, Carl-Fredrik Wachtmeister.

  – Vi har förstått rätt länge att den unge och gamle greven inte har gått hand i hand, säger arrendatorn Lars Nilsson, Näsum.

   Trolle Ljungby Slott i Kristianstads kommun.
  Trolle Ljungby Slott i Kristianstads kommun. FOTO: Mostphotos

  Lars Nilsson är arrendebonde under Trolle Ljungby och ordförande i Villands arrendatorsförening. De flesta medlemmar i föreningen har så kallade historiska arrenden under Trolle Ljungby där flera generationer har brukat och utvecklat sin gård.

  Bland arrendebönderna pratades det redan för något år sedan om att relationen mellan den äldre och yngre generationen på Trolle Ljungby var långt ifrån friktionsfri.

  För utomstående iakttagare kommer förändringarna som en överraskning.

  Styrelsen för Trolle Ljungby AB har de senaste åren bestått av två personer. 96-årige Hans-Gabriel Trolle Wachtmeister har varit ordinarie ledamot och vd för bolaget, medan hans 35-åriga syskonbarnbarn Carl-Fredrik Wachtmeister varit suppleant i styrelsen.

   Arkivbild: Lars Nilsson, till höger, är ordförande för Villands arrendatorsförening.
  Arkivbild: Lars Nilsson, till höger, är ordförande för Villands arrendatorsförening. FOTO: Erik Karlsson,Jönsson Bilder,Kri

  Många tvister

  I slutet på juli anmäler Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister till Bolagsverket att Carl-Fredrik Wachtmeister lämnar sin post och ersätts av Kirstine von Blixen-Fineke.

  Hon är bosatt i Stockholm och överhovmästarinna vid hovet, en position som tidigare innehades av Hans-Gabriel Trolle Wachtmeisters framlidna hustru Alice Trolle-Wachtmeister.

  Av samma anmälan till Bolagsverket framgår att Per-Inge Pålsson, tidigare inspektor på Trolle Ljungby i många år, men pensionär sedan 1 mars 2017, efterträder Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister som vd för bolaget.

  Enligt obekräftade uppgifter till Kristianstadsbladet har ”unge greven” Carl-Fredrik Wachtmeister dessutom blivit uppsagd från sin tjänst på Trolle Ljungby.

  Genom årens lopp har arrendebönderna under Trolle Ljungby haft många tvister med ”gamle greven” Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister. Omförhandlingar av arrendeavtal har allt som oftast hamnat i Arrendenämnden.

  På senare år har ”unge greven” Carl-Fredrik Wachtmeister företrätt godset i förhandlingarna, men det har inte gjort det lättare att komma överens, menar Lars Nilsson. Ett nytillkommet krav från godsets sida har varit hyra för bostäderna på gårdarna. Detta har arrendatorerna motsatt sig eftersom de själva har förbättrat och underhållit sina bostäder.

  – Han har krävt stora hyror för bostäderna. Det har inte den gamle greven varit med på tidigare, då har det varit en summa per hektar, säger Lars Nilsson.

  Naturlig comeback

  Vad som väntar Trolle Ljungbys arrendatorer i framöver är oklart. Hjärtefrågan är att få friköpa sina gårdar, något som godset hittills har motsatt sig med hänvisning till att en egendom som är fideikommiss inte får splittras.

  Att Per-Inge Pålsson i ett kritiskt läge gör comeback på Trolle Ljungby, men nu i rollen som VD, känns naturligt, tycker Lars Nilsson:

  – Han har varit gamle grevens högra hand och är väl förtrogen med allt på Trolle Ljungby.

  ATL har varit i kontakt med Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister och Per-Inge Pålsson; ingen av dem vill kommentera vad som hänt.

  ATL har också sökt Carl-Fredrik Wachtmeister, men hittills utan resultat.

   Per-Inge Pålsson gick i pension för drygt två år sedan. Nu är han tillbaka på Trolle Ljungby, den här gången som VD.
  Per-Inge Pålsson gick i pension för drygt två år sedan. Nu är han tillbaka på Trolle Ljungby, den här gången som VD. FOTO: Erik Karlsson,Jönsson Bilder,Kri

  Trolle Ljungby

  Trolle Ljungby gods i nordöstra Skåne ägs av Hans-Gabriel Trolle-Wachtmeister och är ett fideikommiss. Egendomen omfattar totalt cirka 12 000 hektar mark fördelade på ett stort antal fastigheter.

  Driften ligger i Trolle-Ljungby AB som brukar 1 500 hektar jordbruksmark samt 6 500 hektar produktiv skogsmark. Övrig areal består bland annat av ett 20-tal arrendegårdar.

  Den öppna växtodlingen omfattar cirka 1 200 hektar där det odlas spannmål, oljeväxter, sockerbetor, potatis, foderväxter och rotfruker.

  Djurhållningen består av mjölkproduktion, med robotmjölkning och cirka 250 mjölkkor, samt konventionell grisproduktion där det under 2017-18 producerades 11 400 slaktgrisar.

  En mindre produktion av utegris finns också på godset liksom en dikobesättning under uppbyggnad.

  Trolle Ljungby AB driver också ett servicecenter för lantbruksmaskiner där man är märkesverkstad för Kubota samt säljer reservdelar för Östorps Bevattning.

  Jakt och viltvård är annan del av driften där viltet tas omhand i ett nytt viltslakteri, som togs i bruk 2017-18, och säljs i slottets egen viltbod.

  Under senare år har driften diversifierats ytterligare genom att ölbryggeri och chokladstudio har hyrt in sig i godsets lokaler.

  Under räkenskapsåret 2017-18 omsatte Trolle Ljungby AB 97,8 miljoner kronor, varav 80,6 miljoner kronor var nettoomsättning från jord och skog. Rörelseresultat var 4,1 miljoner kronor. Bolaget hade 36 anställda under året.

  Källor: Årsredovisningen 2017-18 samt www.trolleljungby.com

  Relaterade artiklar

  Till toppen