Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 oktober 2018

  Fackjurist: Även offentliganställda har rätt till åsikter

  Även offentligt anställda har rätt till åsikter och fritidsintressen. Om gränser överskrids måste avgöras från fall till fall, säger Åsa Tillberg, förbundsjurist på fackförbundet Vision.

  Åsa Tillberg känner inte till fenomenet tjänstemannaaktivister, men konstaterar att det i sig inte är så konstigt att en person som jobbar med miljöfrågor professionellt även har ett privat intresse för området.

  – Många jobbar väl med sådant som de är engagerade i, och engagerade anställda vill väl alla ha, säger förbundsjuristen på fackförbundet som organiserar många offentliganställda.

  Bör avgöras i varje fall

  Även en offentligt anställd har rätt till fritidsintressen, och åsikter och att uttrycka dem, påpekar Åsa Tillberg, och tillägger att det inte får hindra att ämbetet utförs korrekt och opartiskt. Det kan bli motsägelsefullt i enskilda fall men att markera en tydlig formell gräns för när de rättigheterna och skyldigheterna kolliderar blir svårt, menar hon. Det måste avgöras från fall till fall.

  – Motsatsen, att kommunala tjänstemän inte har de normala medborgerliga rättigheterna, det är ju ett oerhört svårt ingrepp.

  Att tjänstefel begås är inget som Åsa Tillberg förnekar, men hon tror att det är väldigt sällan som det beror på att en tjänsteman driver en egen agenda. Hon har själv inte kommit i kontakt med något sådant fall.

  – Jag tror att när det blir fel är det ofta för att det är en stressad situation.

  Måste vara väldigt tydligt

  Förbundsjuristen har inte heller uppfattat det som ett problem att miljölagstiftningen blivit mer målstyrd, men säger att det är viktigt att det inte är allt för stort tolkningsutrymme i lagstiftning som rör offentlig verksamhet.

  – Det måste vara väldigt tydligt både för de anställda och för medborgarna, så att alla vet vad det handlar om.

  Vision har inte någon ståndpunkt vad det gäller riksdagens uppmaning till regeringen om utökat straffansvar för tjänstefel. Det blir aktuellt först om och när det finns skarpa förslag att ta ställning till.

  Relaterade artiklar

  Till toppen