Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 7 mars 2019

  Expertens tips: Så maxar du vallen

  Många lantbrukare kommer att vilja maxa vallskörden under 2019. Det är snart tomt i ladorna och det gäller att lägga upp rätt taktik. 

   Vallskörd 2018 i Skaraborg. Arkivbild.
  Vallskörd 2018 i Skaraborg. Arkivbild. FOTO: Elisabeth Thisner

  Efter den svåra torksommaren 2018 kommer många lantbrukare att vilja få in så mycket vall och grovfoder det bara går under 2019. Hur maxar man skörden? ATL har frågat en vallexpert på Lantmännen. 

  – Det kommer att vara tomt i lagren inför betessläpp och då är det många lantbrukare som vill maxa sin avkastning 2019. Dels för att klara vintern, dels för att bygga lite lager inför framtiden, säger Per-Anders Andersson på Lantmännens Odlingsrådgivning. 

  ”Handlar om att få upp vatten”

  Ska man nyetablera vall i vår påpekar Per-Anders Andersson att det är viktigt att vara noga med såbädden. Tusenkornvikten på vallfrö är mycket liten, jämfört med oljeväxter och spannmål, och då gäller det att så grunt. Den bästa uppkomsten får man på sådjup mellan 0,5 till 1 centimeter och tidigare försök visar att man också ska välta innan sådd, oavsett vilken såmetod man använder.

  – Det handlar om att få upp vatten till den grunda sådden. Man ska få till en såbädd med lite lagom finjord, utan att bearbeta bort fukten. På lättare jordar kan det räcka med lite harvning, men på lerjord kan man behöva bearbeta lite mer för att få fram finjorden. 

  Även om man får bäst resultat med en ren insådd av ny vall gäller det också att ta hand om gamla vallar på rätt sätt och lägga upp rätt strategi, om man planerar att så in vall i spannmål för att maxa sitt grovfoder under 2109.

  – Det är egentligen inte någon ”rocket science”. Sår man in vallfrö i spannmål ska man hålla nere mängden på spannmålen. Och även hålla nere kvävegivan för att gynna insådden av vallfrö. Det går inte att både ha kakan och äta den. Det gäller att få ned ljus till vallinsådden.

  Förstaskörd på gammal vall

  I dag är det vanligt att så in vallen i vårspannmål som skördas innan mognad för att ensilera till foder. Ju tidigare man skördar insåningsgrödan, desto bättre är det för vallinsådden. Men många låter också spannmålen mogna.

  – Det är en helhet på gårdarna. Har man en ekologisk odling där man betalar över fyra kronor kilot för spannmålen, kan det vara helt rätt att så in vall i spannmål som ska tröskas och användas till foder.

  När det gäller gamla vallar, som egentligen borde ha brutits, föreslår Per-Anders Andersson en ny taktik. 

  – Ta en förstaskörd på den gamla vallen. Det kan ofta avkasta okej. Men sedan kan man bryta vallen i maj eller juni och odla helsäd eller kanske majs. Med eller utan insådd av vall.

  Hjälpså med större frö

  Det såddes mycket vallfrö i höstas och vallarna ser bra ut, så här långt. Men Per-Anders Andersson menar att det gäller att vara på tårna och gå ut och titta på vallarna så tidigt som möjligt i vår. 

  – Det kommer vara en hel del insådder från 2018 som behöver hjälpsås i vår. Då ska man kanske försöka hjälpså med arter som har lite större frö, som tar sig snabbt och som är lite snabbare i sin utveckling, som till exempel engelskt rajgräs, rajsvingel eller ängssvingel. Det kan skynda på skörden 2019. 

  Tre tips

  1. Kom ut tidigt och titta på vall och vallinsådder och var noga med växtnäringen. Förutom kvävegödslingen är svavel och kalium viktigt. 

  2. Behöver man snabba på vallinsådden kan man hjälpså med en blandning av vallfrö som är lite mindre vinterhärdig, men som ger en högre avkastning.

  3. Strunta i att hjälpså glesa andra- eller tredjeårsvallar. Det brukar fungera dåligt.

  Relaterade artiklar

  Läs mer om

  Till toppen