Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 20 maj 2020

  Höga mål för miljövänligare jordbruk

  Halverad användning av växtskyddsmedel och ekologisk odling på en fjärdedel av EU:s jordbruksmark. Där vill EU-kommissionen vara om tio år.

  FOTO: Fabrizio Bensch/REUTERS/TT

  Efter veckor av läckor och fram- och tillbakaskjutna avtäckningsdatum presenterades till slut EU-kommissionens förslag på livsmedelsstrategi, kallad Jord till bord-strategin, och dess förslag på en ny strategi för biologisk mångfald, i dag, onsdag. Båda innehåller en rad nya mål för jordbruket.

  Stella Kyriakides, EU-kommissionär med ansvar för bland annat livsmedelssäkerhet, underströk vid en presskonferens att det inte finns någon konflikt mellan att höja miljökraven på jordbruket och säkra livsmedelsförsörjningen.

  – Utan välmående bönder har vi ingen livsmedelstrygghet och utan ett friskt klimat har bönderna ingenstans att odla.

  Målen är inte kopplade till några skarpa lagstiftningsförslag och är formulerade så att EU-kommissionen kan använda de verktyg som passar, när det passar. Siktet är satt på 2030 för de flesta. Dit hör att användningen av och riskerna med växtskyddsmedel ska ha minskat med 50 procent, liksom försäljningen av antibiotika till lantbruksdjur. På tio år ska även näringsförlusten på jordbruksmark minska med 50 procent, vilket enligt EU-kommissionens beräkningar innebär att användningen av gödselmedel måste minska med 20 procent. Den ekologiska arealen i hela EU ska öka från dagens 8 procent till 25.

   Frans Timmermans, vice ordförande i EU-kommissionen och ansvarig för den gröna given, Stella Kyriakides, EU-kommissionär med ansvar för bland annat livsmedelssäkerhet och Virginijus Sinkevicius, EU-kommissionär med ansvar för miljö, hav och fiske på presskonferensen.
  Frans Timmermans, vice ordförande i EU-kommissionen och ansvarig för den gröna given, Stella Kyriakides, EU-kommissionär med ansvar för bland annat livsmedelssäkerhet och Virginijus Sinkevicius, EU-kommissionär med ansvar för miljö, hav och fiske på presskonferensen. FOTO: POOL/REUTERS/TT

  Mer skyddad skog

  Minst 10 procent av jordbruksmarken ska gynna den biologiska mångfalden. Dammar, kantzoner och häckar räknas som sådan mark. För all mark i EU ska minst 30 procent vara under någon sorts naturskydd 2030, och 10 procent under strikt skydd.

  – Det är väldigt viktigt att vi skyddar naturskog, sa Frans Timmermans, vice ordförande i EU-kommissionen och ansvarig för den gröna given där de i dag presenterade strategierna ingår.

  Naturskog betyder i det här sammanhanget skog som aldrig brukats. Skyddade arter och habitat ska alla ha positiv utveckling 2030, och minst 30 procent av de arter och habitat som inte har gynnsam status i dag ska ha det då, eller ha en starkt positiv utveckling.

  Diskussionen kring köttets klimatpåverkan syns i livsmedelsstrategin. EU:s marknadsföringsstöd ska bara gå till den mest hållbara och klimateffektiva köttproduktionen, och EU-kommissionen ska bedöma kopplade stöd ur ett hållbarhetsperspektiv.

  Inte bara prat

  Fredrick Federley, centerpartistisk EU-parlamentariker, tror att Jord till bord-strategin är en bra startplats för fortsatta förhandlingar.

  – Miljörörelsen verkar vara i upplösningstillstånd över att den inte går tillräckligt långt och de som inte vill göra någonting är i upplösningstillstånd över att den går för långt. Då brukar det vara en balanserad punkt i mitten.

   Fredrik Federley, centerpartistisk EU-parlamentariker.
  Fredrik Federley, centerpartistisk EU-parlamentariker. FOTO: Fredrik Persson / TT

  Miljöpartistiske EU-parlamentarikern Pär Holmgren välkomnar de nya målen och ser möjligheter för svenska lantbrukare som levt med högre miljökrav än kollegor i andra länder att få konkurrera på mer jämlika villkor.

  – Men då får det inte bara bli fina ord och ambitioner, utan det måste bli på riktigt.

   Pär Holmgren, miljöpartistisk EU-parlamentariker.
  Pär Holmgren, miljöpartistisk EU-parlamentariker. FOTO: Juha ROININEN / EUP-IMAGES

  Annat innehåll i de nya strategierna

  Regelverket kring djurvälfärd ska uppdateras, vilket kan leda till förändringar för regler kring transporter och slakt.

  Större tyngd ska läggas på att EU:s djurskyddslagstiftning faktiskt tillämpas av medlemsländerna.

  En djurskyddsmärkning ska övervägas.

  En handlingsplan för hur den ekologiska produktionen ska öka ska tas fram.

  Tre miljarder träd ska planteras.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen