Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 13 februari

  EU-rapport: Så ser jordbruket ut 2040

  Klimatförändringar och brist på naturtillgångar ställer nya krav på framtidens jordbrukare. Men om tjugo år kommer yrket att bestå av en allt brokigare skara, enligt EU-rapporten Farmers of the future.

   Forskarna säger att deras tolv jordbrukartyper ska ses som stereotyper, vars motsvarighet inte nödvändigtvis existerar i verkligheten.
  Forskarna säger att deras tolv jordbrukartyper ska ses som stereotyper, vars motsvarighet inte nödvändigtvis existerar i verkligheten. FOTO: Istock

  Utvecklingen för framtidens jordbruk drar åt olika håll, och om tjugo år kommer jordbrukaryrket i själva verket att präglas av stor mångfald. Det hävdar fyra forskare vid EU-kommissionens vetenskaps- och kunskapstjänst, JRC, i rapporten Farmers of the future.

  De beskriver hur europeiska jordbrukare kommer att stå inför stora utmaningar under de kommande decennierna. Klimatet blir varmare och väderförhållandena mer extrema. Vatten och andra naturtillgångar blir ovanligare, jordarna blir fattigare. Världen kommer att behöva mer mat i takt med att jordens befolkning växer. Samtidigt kommer miljönormerna att bli allt strängare.

  Konsumenterna ställer också nya och hårdare krav, både på mer mångfald i utbudet och på bättre information om hur maten produceras. Det här gör också att en del av matproduktionen blir mer nischad för att möta olika efterfrågan hos skilda invånargrupper.

  Forskarna har skissat på tolv olika karaktärer av jordbrukare som kommer att finnas i Europa år 2040.

  Att allt fler gårdar blir utrustade med högteknologiska hjälpmedel är ingen överraskande slutsats.

  Spås få svårt anpassa sig till utvecklingen

  De stora vinstdrivande gårdarna med en intensiv produktion, inriktad på export och på råvaruframställning för industrin, spås finnas kvar, men med en högre medvetenhet om miljöpåverkan. Om tjugo år kommer däremot alltfler jordbrukare sannolikt att vara löntagare, anställda av stora företag som kontrollerar hela livsmedelskedjan, enligt rapporten.

  Andra, som har en ingenjörsutbildning i bagaget, kommer enligt rapporten att arbeta som direktörer för proteinfabriker, eller urbana energisnåla odlingar, där nya investerare har satsat kapital.

  Men parallellt utvecklas också andra företagsmodeller inom jordbruket, där gårdarna är mindre och mer inriktade på välbefinnande. Den sistnämnda trenden påverkas av att alltfler människor sannolikt kommer att flytta från städerna till landsbygden.

  Men en relativt hög andel av jordbrukarna spås få svårt för att anpassa sig till utvecklingen, skriver forskarna. Det kan vara äldre jordbrukare, som är nära pensionen, eller yngre som har tagit över en familjegård och är bakbundna av höga lån och redan existerande system.

  Forskarna säger att deras tolv jordbrukartyper ska ses som stereotyper, vars motsvarighet inte nödvändigtvis existerar i verkligheten. Men de hoppas att rapporten kan användas som ett diskussionsunderlag när EU:s beslutsfattare ska ta ställning till framtidens jordbrukspolitik.

  Rapporten “Farmers of the future” har sammanställts av Anne-Katrin Bock, Maciej Krzysztofowicz, Jennifer Rudkin och Vera Winthagen vid EU-kommissionens vetenskaps- och kunskapstjänst, JRC.

  TOLV JORDBRUKARKARAKTÄRER 2040

  Enligt rapporten kan en och samma jordbrukare ingå i flera av nedanstående grupper.

  Målet med dessa modeller, säger forskarna, är att visa att jordbruksstöd och policy bör ta hänsyn till att framtidens jordbrukare är en mångfacetterad grupp. Men forskarna säger också att deras tolv grupper ska ses som stereotyper som inte nödvändigtvis existerar i verkligheten.

  Adaptiv jordbrukare

  Gården har aktiviteter vid sidan om matproduktionen, till exempel turism, underhållning eller produktion av biomassa. Den har ofta god återhämtningsförmåga. Men 2040 behöver jordbrukaren ingå i fler och stadigare nätverk för att inte vara alltför utsatt vid snabba förändringar på marknaden.

  Korporativ jordbrukare

  Jordbrukaren arbetar för ett större företag som kontrollerar hela livsmedelskedjan. Gårdens produktion är en garanti för att industrins behov ska vara säkrad. Jordbrukaren kan vara anställd som direktör, och inte själv ägare till gården.

  Intensiv jordbrukare

  Gården är stor och levererar produkter till livsmedelsindustrin, och drivs främst som en vinstgivande affärsrörelse.

  Jordbrukaren använder sig av ny teknik och är medveten om sitt miljöansvar.

  2040 har jordbrukaren blivit bättre på att anpassa sig till en fluktuerande marknad, och även på att informera kunderna.

  Jordbrukare som förvaltar sitt arvegods

  Gården är gammal och har ett värde i landsbygdsmiljön. Jordbrukaren har svårt för att anpassa sig till nya affärsmodeller, eller att ändra sina arbetsmetoder. Hen kan vara nära pensionen. Eller vara yngre men är bakbunden av stora investeringar eller existerande system, har en pessimistisk syn på jordbrukets framtid, och är framförallt inriktad på att gården ska överleva.

  Jordbrukare i kontrollerad miljö

  Högteknologisk inomhusodling, oberoende av osäkra väderförhållanden, med målet att skapa hälsosamma och säkra livsmedel.

  2040 är de vertikala inomhusodlingarna betydligt fler än 2020.

  Odlingen kan ligga i stadsmiljö eller på landsbygden. Den kräver initialt investeringar, men behöver färre anställda och använder mindre energi än annan odling. Jordbrukaren kan ha en bakgrund som ingenjör, och är ofta löntagare.

  Cellulär jordbrukare

  Jordbrukaren har ofta en utbildning i biologi eller bioteknik, och är i allmänhet anställd av ett företag som producerar protein utan levande djur och som framförallt konkurrerar med producenter av växtframställt och insektsframställt protein.

  Det cellulära jordbruket är betydligt vanligare 2040 än 2020, och drar vinning av mångfalden av bevarade boskapsraser inom EU.

  Men produktionen har också skapat mycket debatt.

  Vårdjordbrukare

  Gården arbetar med vårdinstitutioner, och erbjuder olika former av hälsoservice, bland annat terapi byggt på jordbruksarbete.

  Jordbrukaren använder ekologiska odlingsmetoder, och har också inkomster via andra aktiviteter som koldioxidbindning.

  Livsstilsjordbrukare

  Jordbrukaren har flyttat ut från staden, där livsvillkoren har blivit hårdare, till landsbygden med målet att söka ett värdefullare liv. Hen ingår i ett nätverk eller arbetar kooperativt.

  Jordbruket är en del av den personliga utvecklingen, och är i allmänhet en syssla vid sidan av ett annat jobb.

  Regenerativ jordbrukare

  Ser människan och jordbruket som en del av ett ekosystem, och besitter ofta kunskaper i biologi och bioteknologi.

  Tidigare var jordbrukaren en pionjär som experimenterade med nya odlingssätt och affärsmodellen byggde på att kunderna var beredda att betala mer för produkterna.

  2040 är konkurrensen starkare eftersom en större del av den industriella jordbruksproduktionen har blivit mer ekologisk.

  För att överleva behöver jordbrukaren i högre utsträckning samarbeta med sina kollegor.

  Urban jordbrukare

  Kan vara fritidsodlare eller en yrkeskunnig jordbrukare.

  Initialt krävs kapitalinvesteringar, för att till exempel skapa en takodling eller för att skaffa mark i stadsmiljö. Odlingen ingår i ett lokalt nätverk tillsammans med kommunen, de kringboende och även med lokala restauranger.

  Eftersom städerna behöver bli grönare är de urbana jordbrukarna betydligt fler 2040 än 2020.

  Seriös hobbyjordbrukare

  Jordbrukaren har köpt eller ärvt en gård, som inte är en inkomstkälla, utan ett sätt att skapa balans i ett stillasittande och digitaliserat yrkesliv.

  Kollektivförsörjande jordbrukare

  Producerar egenodlad mat i städer. Produktiviteten har förbättrats jämfört med 2020.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen