Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 30 augusti 2018

  EU-politiker kräver mer torkstöd

  Ordföranden i EU-parlamentets jordbruksutskott vill ha krisstöd för torkdrabbade bönder.

   Czeslaw Siekierski är ordförande i EU-parlamentets jordbruksutskott. Arkivbild.
  Czeslaw Siekierski är ordförande i EU-parlamentets jordbruksutskott. Arkivbild.

  Sommarens torka var en av punkterna på dagordningen när EU-parlamentets jordbruksutskott hade sitt första möte efter sommaruppehållet. Efter att EU-kommissionens representant informerat om läget och vidtagna åtgärder frågade utskottets ordförande, Czeslaw Siekierski, om EU-kommissionen har några planer på att betala ut ett krisstöd till drabbade lantbrukare.

  – Det kan jag inte svara på, det får jag fråga min kommissionär om, svarade Mihail Dumitru från EU-kommissionens generaldirektorat för jordbruk där jordbrukskommissionär Phil Hogan är chef.

  Till en högre nivå

  Det tyckte inte Czeslaw Siekierski var att ta frågan tillräckligt högt upp. Han vill gå till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker med krav på EU-finansierade krisstöd.

  – Vi borde rikta oss till kommissionens ordförande. Torkan är ett allvarligt hot mot det europeiska jordbrukets konkurrenskraft.

  Om initiativet får gehör kanske hörs i Jean-Claude Junckers årliga linjetal den 12 september. Han har tidigare använt tid där för att uttrycka vikten av ett starkt EU-stöd till jordbruket.

  Snabbare med nytt förslag

  Som ATL tidigare har skrivit har EU-kommissionen begärt in uppgifter om torkans effekter från alla medlemsländer senast den sista augusti. Med den informationen som underlag ska eventuella nya åtgärder övervägas.

  17 medlemsländer, bland dem Sverige, har begärt att i någon grad få betala ut tidigare eller större förskott på årets jordbruksstöd. 14, inklusive Sverige, har meddelat vilja att utnyttja de undantag från förgröningsreglerna som EU-kommissionen öppnat för. EU-kommissionens representant passade på att göra reklam för EU-kommissionens förslag till ny jordbrukspolitik, där medlemsländerna får ett större beslutsutrymme.

  – Med det nya förslaget hade medlemsländerna kunnat agera omedelbart och inte behövt vänta på besked från Bryssel om undantag, sa Mihail Dumitru.

  Klimatanpassning viktigt

  Vikten av effektiva riskhanteringsverktyg lyftes flera gånger av utskottsledamöter. Det finns utrymme för sådana i dagens landsbygdsprogram, men få länder har utnyttjat det. Det behövs bättre verktyg, svarade Mihail Dumitru, men regeringar och lantbrukare måste också se till att använda dem.

  Flera utskottsledamöter frågade hur EU:s jordbrukspolitik bidrar till lantbrukets klimatanpassning. EU-kommissionens representant höll med om att det är en viktig fråga.

  – Vi måste gynna system som är till nytta för miljön och klimatet och vi måste ta det på allvar, sa Mihail Dumitru.

  LÄS OCKSÅ: Torkans slag mot svenska grönsakerLÄS OCKSÅ: Nej till extrapengar till ridsporten

  Relaterade artiklar

  Till toppen