Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 24 juli

  EU-parlamentet protesterar inte mot Cap-budget

  EU-parlamentet verkar acceptera jordbrukspolitikens del av EU:s långtidsbudget.

   EU-parlamentet samlade sig snabbt för en första viljeyttring om EU:s nästa långtidsbudget.
  EU-parlamentet samlade sig snabbt för en första viljeyttring om EU:s nästa långtidsbudget. FOTO: Sara Johansson

  Två dagar efter att EU:s medlemsländer sent omsider enats om en långtidsbudget och ett coronakrispaket var EU-parlamentet redo att göra sin första bedömning av förslagen. Parlamentet antog på torsdagen en resolution, ett dokument som inte är bindande, där det slogs fast att de folkvalda inte vill ge oförbehållet grönt ljus till Rådets överenskommelse.

  Till de saker EU-parlamentet har problem hör dock inte jordbruksdelen av budgeten. I den sex sidor långa resolutionen nämns inte den gemensamma jordbrukspolitiken, Cap, överhuvudtaget. Det är svårt att tolka som något annat än att parlamentarikerna accepterar Rådets bud för jordbruksbudgeten. Det ligger över EU-kommissionens ursprungliga förslag, men under vad som funnits tillgängligt under innevarande budgetperiod, Storbritanniens del borträknad.

  Bindande klimatmål

  I EU-parlamentets tidigare viljeyttringar om nästa långtidsbudget har vikten av bibehållna ekonomiska ramar för jordbrukspolitiken nämnts. Undantaget är den resolution som gjordes efter EU-kommissionens coronauppdaterade förslag i maj, men det förslaget var högre än det som nu ligger på bordet.

  Vad parlamentet vänder sig emot är i stället bland annat vad det anser vara för snål tilldelning av medel till program för forskning och hälsa och att det inte öppnas för fler inkomstkällor i form av avgifter. Resolutionen uttrycker också stöd för ett lagligt bindande mål för klimatutgifter på 30 procent och ett för biologiskt mångfald på 10 procent.

  EU-parlamentet har ingen formell rätt att ändra i Rådets budgetförslag, utan kan strikt talat bara säga ja eller nej till det. Parlamentet hoppas att Rådet ska vara villigt att kompromissa ändå. Båda de lagstiftande institutionerna ser slutet av oktober som deadline för en politisk överenskommelse. Den nya långtidsbudgeten ska börja gälla 2021.

  Relaterade artiklar

  Till toppen