Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 27 maj

  EU-kommissionen: Mer stödpengar kan öronmärkas för miljöåtgärder

  Svängning om delar av direktstöden ska avsättas för miljöinsatser.

   Janusz Wojciechowski hoppas att jord till bord-strategin leder till kortare transporter av levande djur. En översyn av EU:s regelverk kring djurtransporter har aviserats tidigare.
  Janusz Wojciechowski hoppas att jord till bord-strategin leder till kortare transporter av levande djur. En översyn av EU:s regelverk kring djurtransporter har aviserats tidigare. FOTO: Alexis HAULOT

  Reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik rivs inte upp för att ge plats för de mål som EU-kommissionen satt upp i sitt förslag för en livsmedelsstrategi för EU, kallad jord till bord-strategin. Men det innebär skiften i EU-kommissionens position inför förhandlingarna med EU-parlamentet och medlemsländerna. EU-kommissionen är nu öppen för att resurser öronmärks för de miljöersättningar som ska ingå i samma budgetpott, pelare ett, som direktstöden.

  – Jag tror det kommer att göra det tydligare för lantbrukare vad de bör göra i framtiden, sa EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski vid en pressbriefing i veckan.

  Ska inte försämra konkurrenskraften

  Kommissionären svarade inte på en annan fråga från ATL, om hur stor del av pelare ett som bör öronmärkas. EU-parlamentets jordbruksutskott vill att de nya miljöersättningarna ska stå för 20 procent av den första pelaren. Miljöersättningarna ska också vara obligatoriska för medlemsländerna att erbjuda, men frivilliga för lantbrukarna att ansluta sig till. Vad som föreslås hända med öronmärkta pengar om intresset från bondehåll inte matchar de avsatta medlen har EU-kommissionen inte klargjort.

  Det är andra EU-kommissionärer än Janusz Wojciechowski som ansvarar för livsmedelsstrategin. Jordbrukskommissionären är nöjd med att hans viktigaste synpunkter hörsammats.

  – Strategins effekter ska övervakas noggrant så att den inte motverkar livsmedelsförsörjningen och lantbrukarnas konkurrenskraft.

  Mål i jord till bord-strategin

  Användningen av och riskerna med syntetiska växtskyddsmedel ska minskas med 50 procent till 2030.

  Näringsförlusterna ska minska med 50 procent till 2030.

  Försäljningen av antibiotika till lantbruksdjur och vattenbruk ska minska med 50 procent till 2030.

  25 procent av all jordbruksmark i EU ska vara ekologisk till 2030.

  Relaterade artiklar

  Till toppen