Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 oktober 2020

  EU-kommissionen: Jordbrukets metanutsläpp måste ner

  Men förslaget på ny metanstrategi innehåller få skarpa förslag.

   Metanutsläppen måste ner, men det går inte att stoppa kor från att bajsa.
  Metanutsläppen måste ner, men det går inte att stoppa kor från att bajsa. FOTO: Ann Lindén

  Med de åtgärder som redan är vidtagna kommer EU:s utsläpp av metangas att minska med 29 procent till 2030, jämfört med 2005. Det räcker inte för att nå klimatmålen, konstaterar EU-kommissionen. Då måste ansträngningarna skruvas upp till minskningar på mellan 35 och 37 procent. EU-kommissionen hoppas att ett förslag på ny metanstrategi ska göra det möjligt.

  Jordbruket står för 53 procent av de metanutsläpp som är orsakade av mänsklig aktivitet. Utsläppen har minskat sedan 1990-talet, främst på grund av att antalet idisslare minskade. Med en tillväxt i djurproduktionen har utsläppen av metan ökat något de senaste fem åren.

  Till skillnad från industrier där metanutsläppen är mer koncentrerade är jordbrukets utsläpp spridda och därför svårare att både mäta och stoppa. Medan det föreslås skarpa krav och ny lagstiftning kring hantering av fossil olja och gas handlar det om incitament och kunskapsspridning för att få ner jordbrukets utsläpp.

  EU-kommissionen vill bland annat se mer biogasproduktion baserad på gödsel. Kunskap, metoder och teknologi för att både minska utsläppen och öka upptaget av metan ska samlas och spridas. Inom EU:s forskningsprogram kan det bli aktuellt med satsningar på metanminskande åtgärder, inklusive förändringar i mathållning.

  Det mest tvingande förslaget kommer från EU:s jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski. Han skriver på Twitter att medlemsländernas strategiska planer, som beskriver hur jordbruksstöden ska användas, ska innehålla konkreta strategier för minskade metanutsläpp. I förslaget är det formulerat som att EU-kommissionen ska uppmuntra medlemsländerna att ha med sådana strategier.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen