Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 19 december 2019

  EU-kommissionär: Miljön kräver ett annat jordbruk

  Mycket måste ändras i jordbruket, säger Frans Timmermans, kommissionären ansvarig för EU-kommissionens flaggskepp; den gröna given. Samtidigt planeras inga förändringar i reformförslaget för den gemensamma jordbrukspolitiken.

   Frans Timmermans är vice ordförande i EU-kommissionen och den som har det övergripande ansvaret för den gröna given.
  Frans Timmermans är vice ordförande i EU-kommissionen och den som har det övergripande ansvaret för den gröna given. FOTO: Nicolas Landemard/Zuma Press/TT

  Frågor om jordbruk och skogsbruk var det som engagerade Frans Timmermans mest när han deltog i en första diskussion om EU-kommissionens gröna giv i EU-parlamentets miljöutskott i veckan.

  – Vi kommer att behöva mer jordbruk i framtiden, inte mindre. Men det måste vara en annan sorts jordbruk om vi vill att det ska vara i linje med krav på bekämpningsmedel, skydd av den biologiska mångfalden med mera.

  Han talade med eftertryck bland annat om de bondedemonstrationer som hållits i hans hemland, Nederländerna.

  – I mitt eget land går bönder ut på gatorna, väldigt aggressivt, för att försvara ett system som inte har en chans till en framtid. Jag skulle vilja stå sida vid sida med bönderna och uppfinna ett system som ger dem en framtid, sa vice ordföranden i EU-kommissionen och den som har det övergripande ansvaret för att den gröna given leder till att EU är koldioxidneutralt 2050.

  Revolution?

  Den som bara lyssnade på Frans Timmermans hade lätt kunnat tro att det är en revolution på gång i EU:s jordbrukspolitik. Men det faktiska innehållet i den gröna given ger en annan bild. Inga förändringar föreslås i den pågående Cap-reformen. Fokus sätts på att se till att de strategiska planer som medlemsländerna själva ska utforma leder till bättre resultat inte bara för klimatet utan även för den biologiska mångfalden, djurvälfärden och antibiotikaanvändningen, bland annat.

  Det kan dock bli lagändringar som påverkar jordbruket. Till våren ska EU-kommissionen presentera en strategi som fått namnet ”Från jord till bord”. I den ingår bland annat översyn av lagstiftning kring användning av gödsel och kemiska bekämpningsmedel. EU-kommissionen vill också se ökade eko-arealer. Det kan även komma nya förslag för att förbättra lantbrukarens ställning i värdekedjan.

  – Från Lappland till södra Italien återupptäcker en hel generation av unga lantbrukare traditionella grödor och ger nytt liv till landsbygden. Den europeiska gröna given kommer att vara på deras sida, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen när hon presenterade planerna för EU-parlamentet.

  Bio inte lika med bra

  Till våren väntas också en ny strategi för biologisk mångfald. Utifrån den ska senare en ny skogsstrategi tas fram med syfte att bland annat öka skogsarealen. LULUCF-lagstiftningen, där den i Sverige omdiskuterade skogliga referensnivån slås fast, ska ses över senast 2021. EU-kommissionen ska också överväga om det behövs ny lagstiftning för att främja produktion och användning av hållbara alternativa bränslen och göra en översyn av direktivet om förnybar energi, ett annat sorgeämne för svenska gröna näringar som tycker att definitionerna av vad som är hållbart och förnybart dragits för snävt. I Miljöutskottet lät Frans Timmermans inte som om han är på väg att leda EU-kommissionen åt ett helt nytt håll i frågan.

  – Vi måste släppa illusionen att allt som innehåller ”bio” är bra. Vi måste titta på fakta, och biomassa per se är inte bra, vi måste titta på kvaliteten på biomassan.

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen