Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Lantbruk 16 september 2019

  Yara och Lantmännen vill erbjuda fossilfri spannmål

  Lantmännen och Yara går ut med ett gemensamt erbjudande till livsmedelsbranschen om att kunna producera spannmål nästan helt fossilfritt 2022.

   Fossilfri spannmål blir lite dyrare att producera men är ett viktigt steg att ta om man menar allvar med att nå klimatmålen i Parisavtalet, säger Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen.
  Fossilfri spannmål blir lite dyrare att producera men är ett viktigt steg att ta om man menar allvar med att nå klimatmålen i Parisavtalet, säger Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen. FOTO: Johan Sedenius

  I dag produceras den övervägande delen av de kvävegödselmedelprodukter som används i lantbruket med naturgas. I konventionell odling står det för en viktig del av spannmålsodlingens förbrukning av fossila bränslen. Men mineralgödseltillverkaren Yara planerar att bygga en pilotanläggning där man ersätter naturgas med elektrolys drivet av förnybara energikällor som exempelvis vattenkraft, vindkraft eller solenergi. Därmed kan man tillverka ett fossilfritt kvävegödselmedel.

  Kräver merpris

  Tillsammans med Lantmännen startas ett pilotprojekt för att kunna erbjuda marknaden fossilfritt producerad spannmål.

  – Tittar man på den fossila delen av klimatavtrycket när det gäller spannmålsodling kommer cirka två tredjedelar från mineralgödsel och en tredjedel från drivmedel, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

  Genom att använda mineralgödsel framställt med förnybar energi istället för naturgas kan man, enligt Lantmännen, få ner klimatpåverkan från odlingen med ungefär 20 procent. En övergång till förnybara drivmedel minskar klimatpåverkan i odlingen med runt 10 procent.

  – Det måste finnas en efterfrågan på fossilfria produkter för att det här ska vara möjligt. Maten blir lite dyrare men det är ett viktigt steg att ta om vi menar allvar med att nå klimatmålen från Parisavtalet, säger Claes Johansson.

  Pilotanläggning i Norge

  Projektet presenteras på Livsmedelsdagarna i Tylösand där en stor del av livsmedelsbranschen samlas.

  Fossilfri spannmål skulle kunna bli en vidareutveckling av Lantmännens odlingskoncept Klimat och Natur, menar Claes Johansson.

  En pilotanläggning för tillverkning av kvävegödselmedel med förnybar energi planeras i Norge. Tanken är att Yara ska erbjuda en portfölj av produkter med exempelvis en axan, kalksalpeter, och någon NPK-produkt. Fosfor och kaliumdelen i mineralgödseln kommer fortsätta att produceras på samma sätt och därmed inte vara producerad helt fossilfritt.

  Sverige intressant

  – Men kväve står för det stora klimatavtrycket och förbrukningen av fossil energi, säger Mogens Erlingson, chef för affärsutveckling Yara Sverige.

  Eftersom mineralgödseln blir dyrare är det viktigt att ha med sig marknaden på konceptet.

  – Sverige ligger långt framme när de gäller klimatdebatten och intresset för den här typen av lösningar så därför är det intressant att testa här, säger Mogens Erlingson.

  På sikt skulle all Yaras kvävegödselmedel kunna produceras på det här sättet menar Mogens Erlingson.

  – Men då pratar vi mer 2050 och inte 2022. Vi börjar i pilotskala och sedan får vi ta steg för steg efterhand som marknaden tillåter, säger han.

  Vinn en Ipad: Klicka här för att vara med i ATL:s quiztävling!

  Relaterade artiklar

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Läs mer om

  Till toppen